< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Společenskovědní seminář - Proměny hodnot, kulturních vzorců a volného času v moderní společnostiSpolečenskovědní seminář - Základy sociologie Základy společenských věd

Společenskovědní seminář - BODY K MATURITĚ

1) PSYCHOLOGIE

obecná charakteristika psychiky
biologická determinace
sociální
vývojová
podstata duševního života - prožívání
poznávací psychické procesy - čití, vnímání
představivost
myšlení a řeč, inteligence
city - zdroje, definice, funkce
druhy citů
pamě, pozornost, vůle
učení
osobnost, skupiny vlastností
duševní poruchy
typologie osobnosti
komunikace
konflikty

2) SOCIOLOGIE

vznik a vývoj sociologie
techniky řízení společnosti, moc
negativní rysy současné společnosti, kriminalita
sociální stratifikace
kultura
sociální organizace společnosti

3) EKONOMIKA

základní pojmy, typy
tržní ekonomika
stát a tržní ekonomika
zaměstnanost
bankovní soustava
peníze, konvertibilita, inflace
finanční investice
burzy
česká ekonomika
světová ekonomika

4) STÁT, PRÁVO

stát, druhy, občan a stát
vznik, podstata státní moci, formy státu, volby
listina základních práv a svobod
ústava - hlavy
právo - pojem, vývoj, řád, normy, sankce, odvětví
závazkové právo
věcné právo
rodinné právo
správní právo
trestní právo - hmotné
trestní - procesní
živnostenské právo
pracovní právo

5) FILOZOFIE

filosofie - definice, základní otázka
přehled vývoje filozofie
materialistická filozofie antického Øecka
řecký atomismus
idealistická filozofie antického Řecka
sofisté a Sokrates
Platón
Aristoteles
filosofické školy helénského období
filosofické školy římského období
středověká filozofie - scholastika, patristika
renesanční filozofie - názory na společnost, přírodu
novověká filosofie
subjektivní idealismus
francouzské osvícenství
francouzští encyklopedisté
německá klasická filozofie
současné filozofické směry - marxismus, existencialismus, pragmatismus, iracionalismus, volutarismus, femonologie
Přidal: Aleinad 24. 9. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 211
Zhlédnuto: 4898 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Společenskovědní seminář - Proměny hodnot, kulturních vzorců a volného času v moderní společnostiSpolečenskovědní seminář - Základy sociologie Základy společenských věd