< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Československo v letech 1946 - 1947Poválečné dělení světa mezi supervelmociDějepis

Upevnění komunistické moci v Československu

 • Jediná průmyslově vyspělá země, kde se komun. chopili moci. Zpočátku se snažili vytvořit dojem, že šlo o legální převzetí moci, SSSR chtěl pod kontrolou všechny státy s komunisty, nařídil vedení KSČ provádět sovětskou politiku.
 • Únor 1945 vznikají Akční výbory národní fronty ve všech společenských organizacích, měly za úkol odstranit z vedení odpůrce komunistů, vznikaly i na školách, vylučovali studenty ze škol, vyhození se dostávali do vězení. Mnoho demokratů včas uprchlo, než byla neprodyšně uzavřena hranice, ve fci zůstal Beneš (zdání, že se nic zvláštního neděje) - chtěl počkat na květnové volby. O situaci v Československu se mělo jednat v OSN, na nátlak SSSR se nejednalo.
 • Březen 1948 - Akční program vlády národní fronty - nová ústava - požadavek očisty veřejného života (výhoz nekomunistů), znárodnění podniků nad 50 zaměstnanců.
 • 10. března zemřel za nejasných okolností Jan Masaryk - jeden z kandidátů na generál. tajemníka OSN .
 • Z iniciativy KSČ přijat zákon o jednotné škole - zrušena víceletá gymnázia, církevní a soukromé školy, všichni měli mít jednotné vzdělání.
 • Duben - skončil polit. proces s představ. slov. demokr. strany - nepopraveni, ale vysoké tresty, nevinní.
 • 9. května - schválena "Ústava 9. května" - nedemokratická, Beneš ji odmítl podepsat.
 • Květen - parlamentní volby - "jednotná kandidátka národní fronty" - všichni na jednom lístku, možnost vhodit bílý lístek, prý kandidátku chtělo 89,2 %.
 • Poč. června Beneš odstoupil (podepsal to 2., komun. to zveřejnili 7.). Prezident - Klement Gottwald, předseda vlády Antonín Zápotocký
 • Léto 1948 se konal 11. všesokolský slet, 1. televizní vysílání, spojen s protikomun. protesty, další slety zakázány.
 • Září 1948 – zemřel Beneš, pohřeb příležitost k demonstracím.
 • Podzim – sloučení KSČ a Sociální demokracie (proti vůli její většiny), pak hromadné vyloučení z KSČ, které mělo zastrašit členy, aby bezvýhradně poslouchali.
 • Květen 1949 - 9. sjezd KSČ „vítězný“ – schválena Generální linie výstavby socialismu – za hlavního spojence prohlášen SSSR, přerušeny tradiční hospod. kontakty se západem, schválen program „kulturní revoluce“ – likvidace kulturních památek, rozkrádají se, jediná povolená tvůrčí metoda – socialistický realismus, zákaz jazzu.Přidal: jenikkozak 21. 9. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 316
Zhlédnuto: 3516 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Československo v letech 1946 - 1947Poválečné dělení světa mezi supervelmociDějepis