< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Slovenština ve srovnání s češtinou7. Zvuková stránka jazykaMluvnice

4) Čeština – jazyk národní

 • národní jazyk v Čechách, na Moravě a české části Slezska
 • mluví jím asi 10 milionů osob, v zahraničí asi 2 miliony
 • je výrazem národní jednoty – je společný pro všechny příslušníky národa, srozumitelný Všem, kterých se to týká
 • úřední jazyk v České republice
 • původem jazyk indoevropský, patří do skupiny jazyků slovanských – do západoslovanských
 • nemá jen jednu podobu
 • píšeme latinkou

Útvary národního jazyka

spisovná čeština:

 • reprezentativní oficiální útvar
 • jednotný a srozumitelný na celém území
 • jednací jazyk na veřejnosti (sdělovací prostředky, úřady, školy, dokumenty, média)
 • základem je středočeské nářečí
 • novodobá čeština – na základě veleslavínské češtiny Blahoslavovy doby
 • převažují výrazy neutrální
 • stabilita jazyka – změny probíhají pomalu

hovorová čeština:

 • mluvená podoba spisovné češtiny
 • používá se v běžném osobním styku
 • je zbavena archaických prvků – např. přechodníků, knižních výrazů a tvarů
 • volnější a jednodušší větná vazba
 • má i psanou podobu – reportáž, fejeton, dopis
 • zasahují sem i prvky nespisovného jazyka či slangu

Nespisovné útvary

nářečí:

 • = dialekty
 • odlišené místně a zeměpisně díky izolovanému vývoji jednotlivých oblastí z feudálních dob nebo díky přírodních překážek
 • rozdíly mezi nářečími se stírají – mluví jimi často nejstarší lidé na vesnici, stírají se díky vlivu školy, hromadných zdělovacích prostředků, snadnému pohybu obyvatel – rozvoj dopravy
 • dneska už jen spíše zbytky nářečí
 • v Čechách – chodské, jihozápadní, podkrkonošské, severovýchodní, jihovýchodní
 • Na Moravě – zřetelnější rozdíly – větší vzdálenost od jazykového centra – Prahy; lašské, hanácké, slezské, moravsko-slovenské

nadnářeční útvary (interdialekty):

 • vznikly postupným stíráním rozdílů mezi nářečími a posilovaly se společné prvky
 • u nás je to obecná čeština – na základě středočeských nářečí, na většině Čech i části Moravy, protahování samohlásek – pívo, písmeno v před slova s prvním písmenem o – vokno, zkracování – ňák, ý se mění na ej – mladej, bejt

sociální diferenciace češtiny:

 • rozdíly v slovníku a frazeologii
 • profesní mluva:
  • mluva skupiny lidí se stejným povoláním; lékařský – exnout, slepák, počítačové – sejvnout, komp atd.
  • důvodem je ekonomické – úsporné vyjadřování
 • slang:
  • mluva zájmových skupin
  • emocionální zabarvení
  • studenstký – koule, matika; myslivecký – barva, slechy, sportovní – finiš
 • argot:
  • mluva společensky deklasovaných a izolovaných vrstev – zločinců
  • fízl, čajznout, perník, čórovatPřidal: tess.for 17. 9. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 328
Zhlédnuto: 6292 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Slovenština ve srovnání s češtinou7. Zvuková stránka jazykaMluvnice