Slohové postupy

Způsob uspořádání tematických a jazykových složek textové výstavby

OSNOVA

Informační slohový postup

 • Běžná sdělení
 • text nemá složitou výstavbu
 • prostředky hovorové a neutrální

Vyprávěcí slohový postup

 • Musíme dodržovat určitý sled informací
 • často se sem vkládají pasáže popisné
 • dějová slovesa
 • přímá řeč

Popisný slohový postup

 • Popis, charakteristika, líčení
 • vychází buď z popisu celku k jeho částem, nebo obráceně
 • slovesa hlavně v 3. osobě jednotného čísla oznamovacího způsobu
 • hodně přídavných jmen a podstatných jmen

Výkladový slohový postup

 • V případě, kdy chceme něco sdělit, vysvětlit
 • text – přehledný, logicky uspořádaný
 • používají se i odborné termíny
 • větná stavba poměrně složitá

Úvahový slohový postup

 • Úvaha
 • blízký výkladovému, ale více subjektivní
 • řečnické otázky
ZAVERPřidal: jenikkozak 5. 9. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 109
Zhlédnuto: 11757 krát