Výpisky na prověrku - druhá světová válka

JMÉNA

Vlajčeslav Molotov - ministr zahraničí v SSSR

Joachim von Ribbentrop - ministr zahraničí v Německu

Vikund Quisling - stál v čele kolaborantské vlády v Norsku

Henry Petain - stál v čele kolaborantské vlády v jižní Francii

Charles de Gaulle - neuznal kapitulaci Francie, stál v čele zahraničního odboje

Erwin Romel - stál v čele německé armády, tankový velitel

Karel Klapálek - v čele české jednotky u El Alameinu

Bernard Low Montgomery - anglický vojenský velitel

Dwight Eisenhower - velitel anglo-amerického vylodění v Maroku, poté i prezident

Friedrich von Paulus - německý maršál

Emil Hácha - stanný prezident

Konstantin von Neurath - zastupující říšský protektor

Jozef Tiso - stál v čele Slovenska (klerofašistický režim)

Franz Kamazin - slovenský sekretář pro záležitosti německé národní skupiny

Béla Tuka - slovenský předseda vlády a ministr zahraničí

Alexandr Mach - slovenský ministr vnitra

Přemysl Šámal - stál v čele odbojové organizace Politické ústředí

Alois Eliáš - předseda protektorátní vlády, popraven za spolupráci s odbojem

Reinhard Heydrich - nový zastupující říšský protektor

Vavro Šrobár - člen odbojové org. na Slovensku

Jan Masaryk - člen zahraniční odbojové org. Československý výbor

Lev Prchala - stál v čele ČS jednotek v Polsku

Štefan Osutský - stál v čele ČS jednotek ve Francii

Jan Šrámek - stál v čele české exilové vlády v Anglii

Jan Nálepka - kapitán 1. ČS partyzánského oddílu v SSSR

Karel Herman Frank - státní tajemník

Jaroslav Krejčí - stál v čele vlády, která se nesměla nikdy sejít jako jeden celek

Kurt Daluege - zastupující říšský protektor po Heydrichově smrti

Karel Čurda - atentátník, udal se na gestapu

Tadeur Bór Komorowski - stál v čele Zemské armády (povstalci v Polsku)

Josif Brožo Tito - stál v čele komunistů v Jugoslávii

Dragomir Mikailovič - chtěl v Jugoslávii obnovit monarchii

Miklos Horthy - maďarský regent, chce dostat Maďarsko z války

Ferenc Szálacky - dosazen němci jako nový maďarský regent místo Horthyho

Dwight Eisenhower - americký generál, velitel invaze v Normandii

Jan Golian - stál v čele vojenského ústředí na Slovensku (vytvořeném Slovenskou národní radou)

Gustav Husák - stál v čele komunistů na Slovensku

Karl Donitz - Hitler ho určil jako svého nástupce

Georg Patton - stál v čele americké armády, která došla až do Aše

Albert Pražák - stál v čele připravovaného povstání České národní rady

Karel Kutlvašr - vojenský generál

Andrej Vlasov - stál v čele ruské osvobozenecké armády

Zdeněk Fierlinger - předseda vlády poválečného ČS

Ludvík Svoboda - ministr obrany

Emanuel Moravec - publicista

Emil Zátopek - atletika

FOTBAL - Vlasta Burian, Josef Bicon, Vlastimil Kopecký, Jan Říha, Karel Kolský

HOKEJ - Bohumil Modrý, Josef Trousílek, Vladimír Zábrodský, Stanislav Konopásek

SPISOVATELÉ - Kamil Krofta, Vladislav Vančura, Jiří Mařánek, Karel Nový, František Kubka, Eduard Bass, Karel Schulz, Václav Řezáč, Jaroslav Havlíček, Jarmila Glazarová

BÁSNÍCI - Josef Hora, František Halas, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Vladimír Holan, Jiří Ortén

SKLADATELÉ - Ladislav Vycpálek, Jan Hanuš, Vítězslav Novák, Rudolf Karel

MALÍŘI - František Muzika, Jaroslav Král, Arnošt Paderlík

SOCHAŘI - Karel Dvořák, Karel Pohorný, Josef Wagner, Ladislav Beneš

ILUSTRACE - Karel Svalinská, Cyril Bouda

POJMY

generální gouverment - obdoba protektorátu bez autonomie (Polsko)

říšský komisariát - území okupované němci v SSSR

Vlajka - nejaktivnější kolaborantská org.

Salzburské porady - sešli se Hitler a Tiso, Hitler si vynutil změny v slovenské vládě

Politické ústředí - odbojová org. dodávala zprávy do Británie

Obrana národa - odbojová org., vytvořili ilegální vojenské jednoky

petiční výbor Věrni zůstaneme - udržoval kontakt s junákem a sokolem

ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD) - sjednocený demokratický odboj

Flóra - slovenská odbojová org.

ČS výbor - ČS odboj v Británii

ČS národní rada americká - ČS odboj v USA

Legion Čechů a Slováků - ČS jednotka na území Polska

1.ČS divize - ČS jednotka ve Francii

brigáda Jana Žižky z Trocnova - ČS jednotka v Jugoslávii

skupina Antropoid - cíl: atentát na Heydricha

Churchilův plán - dostat se přes Itálii na Balkán a pak do střední Evropy

jednání v Káhiře - Churchil, Roosvelt, Čankajšek - jednání o společném postupu proti Japonsku

konference v Qubecku - Churchil a Roosvelt - jednání o poválečném uspořádání Nmecka

BITVY

bitva u El Alameinu - obrat války v Africe, Anglie proti Německu => vítěz Anglie

bitva u Tobruku - Anglie proti Německu a Itálii => Němci dobyli Tobruk

bitva o Stalingrad - obrat ve válce na východní frontě, Německo proti SSSR => vítěz SSSR

boje o Guadalcanal - obrat ve válce v Pacifiku, Japonsko proti USA => vítěz USA

bitva u Kurska - největší tanková bitva 2.sv.v., Německo proti SSSR => vítěz SSSR
Přidal: kacenka 19. 8. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1165
Zhlédnuto: 3699 krát