< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Myšlení - druhy myšlení a řečiCityZáklady společenských věd

Představivost

- představivost - schopnost vyvolat představu (nutná určitá úroveň)
- představa - názorný obraz předmětu nebo jevu, které v daném okamžiku nevnímáme, nebo které jsme v této podobě ani nevnímali
- vlastnosti
- představy se ukládají a oživují
- někdy jasnější, někdy bledší
- narozdíl od vjemů jsou útržkovitější - obsahují méně detailů, jsou bledší
- čím starší vjem, tím vybledlejší představa
- jsou nestálejší
- některé - vtíravé představy - nepříjemné, vracejí se
- převažuje zraková a sluchová představivost
- eidetické vlohy - schopnost vyvolávat živé, jasné představy

Asociační zákony


asociace - hromadění představ

1) primární
a) zákon dotyku v prostoru a čase - častěji si vybavíme představy, když se zážitek odehrál na určitém místě v určitém čase, při opakované situaci - vzpomínka na minulou
b) zákon podobnosti a kontrastu - lépe si vybavíme představy, které jsou podobné nebo kontrastní

2) sekundární
a) zákon novosti - aktuálnější se vybaví lépe
b) zákon častosti - častější se vybaví lépe
c) zákon živosti - vybaví se lépe to, co nás zaujalo, co na nás zapůsobilo, k čemu máme citový vztah

Typy představivosti


- málokdy má člověk pouze jeden, ale většinou je jeden výraznější

1) zrakový - vizuální typ
- pamatuje si to, co vidí - obličeje, místa, předměty, co je kde a jak napsané, např. malíři
- dokonalejší vizuální představivost - fotografická paměť
2) sluchový - auditivní typ
- pamatuje si zvuky, melodie, hlasy
- slepí, hudebníci, žáci, kteří si pamatují výklad
3) pohybový - motorický
- pamatuje si taneční, sportovní pohyby, pracovní úkony, chůze, ovládání stroje
- pomůcky - pokusy, tabulky, grafy

Druhy představ


1) pamětní představy - vzpomínkové - reprodukce již zažitého

a) jedinečné - něco konkrétního, do popředí - nápadné znaky
b) obecné - používáme zobecnění a abstrakci, známka úrovně myšlení, schopnost myslet v pojmech

2) fantazijní představy - tvoříme nové obrazy - obrazotvornost

a) rekonstrukční fantazie
- na základě popisu
- u každého jiné - zfilmování knihy
- značky v mapách, plány, melodie podle not
- využito v mnoha povolání, někde nezbytné

b) konstrukční - tvořivá fantazie
- nové originální představy - posouvá společnost dál
- materiální, duchovní hodnoty - spisovatelé, módní návrháři, vynálezci
- plus pro civilizaci

c) bdělé snění
- záměrné vyvolávání určitých představ
- přání, touhy, směrem k budoucnosti
- i obavy, možné varianty, modelujeme příběhy
- na základě snění si něco plánujeme s určitým cílem
- citově důležité a silné představy, i to, co se nestane
- náhražka reálného života, nemělo by nahrazovat skutečnost - odtrhává od reality
- snílci - mají ideály
- bdělé snění je potřebné - očista duše, nepotřebujeme prostředky
- motivační funkce, eliminujeme problémy

d) sny ve spánku
- zvláštní typ fantazie
- nemají přímou souvislost s realitou
- do značné míry - neúmyslná fantazie
- podílí se mozková kůra
- spánek lidi vždy fascinoval, nejvíce v 50. letech 20. stol. - spánkové laboratoře
- během spánku - určitá pravidelnost
- 4 až 5 cyklů - mají fáze
první fáze - REM fáze (z angl. „rychlý pohyb očí“)
- na člověku viditelné - pohyb očí, pohyby těla, zvuky, uvolňování a napínání mozkové činnosti
- fáze, kdy se zdají sny - když usínáme
- až třicetkrát za noc - trvají maximálně několik minut
- nejvíce se obnovuje mozková činnost, v ostatních fázích - tělesná činnost
první cyklus
- lehký spánek, lehce se probudíme, při vytržení si nepamatujeme sny a rychle usneme
- spánek se prohlubuje - ustávají pohyby, cyklus končí, opět REM fáze
NREM fáze
- něco se může zdát, ne tak často
sny
- lidé mají pocit, že se jim na začátku spánku nebo vůbec nic nezdá
- pamatujeme si sny z posledního cyklu
- obsahové rozdíly - ženy - barevnější, pocitové, muži - méně barevné, více akční
- inteligence zřejmě nemá velký vliv, může být důležitější obsah
- nejdříve se vytrácí barva, potom dějová linie, zbude pocit
- dobré je sen si zapsat - opakující se sny mají význam
- individuální, promítají se reálné zážitky, představy
- Sigmund Freud - všechny sny redukoval na sexuální podtext
- uvolňuje se podvědomí - to, co si nepřiznáme, čeho se bojíme, co potlačujeme, co se stalo dávno, projev prenatálních zážitků

skupiny snů

1) vznášecí a padací sny
- vysvětlení - uvolňují se svaly, porušeno centrum rovnováhy
- vysvětlení - lidská touha létat, od něčeho se odprostit
- omezující situace, nároky, děti - když jsou nejisté, pochybují, nové prostředí nebo úkol
- málokdy dopadneme
2) sny o pronásledování
- podobný význam - pocit ohrožení, nejasnosti, hledání řešení, podrážděnost
3) sny o sexu
- dráždění sexuálního centra - je trénováno
4) pokračující sny - přerušení např. brzy ráno - sen se naváže, ale je méně intenzivní, málokdy se dokončí
5) fantastické sny
- všechno je v nich možné, minulost se mísí s přítomností, bez logiky
- jsou symbolické
6) přací sny
- skryté touhy, přání, přinášejí úlevu, uspokojení
- někdy je jasné, že se to nestane
- při silné touze je sen intenzivní - problém rozlišit, jestli se to opravdu stalo
7) lucidní sny
- uvědomujeme si, že se nám zdá sen - před probuzením
8) podnětové sny
- podnět zvenčí - např. zvuk - vmísí se do snu
- stav organismu, okolí, bolest - mohou se tak projevit skryté nemoci - těžké rozeznat
9) prorocké - věštecké sny
- týkají se větší skupiny lidí, neurčité místo, v historii, nejasné
10) prorocké
- týkají se nás - víme, co se stane, sen na něco upozorňuje - problémy, nemoci, nejasné, opakované, intenzivní prožívání
11) noční děsy
- během nejhlubší 4. fáze
- nejsou to sny - dočasná porucha nervového systému - 1 až 2 minuty
- typické pro dětství
- navenek viditelné - pohyb, křik, mrazení v nohou, člověk si nic nepamatuje - nepříjemný pocit
- vždy se probudíme
12) noční můry
- sny - hrůza, nepříjemné, i fyzicky, silný strach
- nemusíme se z nich probudit - odezní
- důležité je uvědomit si, co je nejhorší - odráží něco negativního ze života

3) halucinace

- zvláštní druh představ
- nenormální stav organismu - horečka, drogy
- speciální látky - halucinogeny - např. kokain, lysohlávky - používají umělci, šamani, věštkyně
- průvodní jev psychických chorob
- velmi živé - považováno za skutečnost - lidé se hýbají

Přidal: Aleinad 30. 7. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1005
Zhlédnuto: 9868 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Myšlení - druhy myšlení a řečiCityZáklady společenských věd