< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Divadlo a dramatická tvorba 1. pol. 20. stoletíČeská poezie 2. poloviny 20. stoletíLiteratura

Světová literatura 2. poloviny 20. století

  • hlavní téma poválečné literatury – 2. světová válka – aktuální i dnes
  • o válce – přímí účastníci, i mladší – inspirace k mimořádným literárním výkonům
  • nejtragičtější – Osvětim, Hirošima – blízko k literatuře faktu, dokumentární, vzpomínková, publicistická (polobeletristická)

Anna Franková

„Deník“ - amsterodamská židovská dívka, začátek – 13. narozeniny (1942), do svého zatčení, deportace do KZ Bergen-Belsenu, poslední zápis – 1944, zemřela v KZ, pravděpodobně počátkem roku 1945 na tyfus, vydal její otec v roce 1947 ve zkrácené verzi, od roku 1986 – rozšířená podoba, u nás v roce 1992, Anna se ukryla s rodinou a známými v obchodním domě, vymyslela si fiktivní přítelkyni Kitty, adresovala jí své zápisky, chtěla je vydat jako román, chtěla se jmenovat Anna Aulisová nebo Robinová

Zofie Nalkowská

„Medailony“ - osm reportáží, vyhlazování Židů na území Polska, vyšly v roce 1947

Thomas Keneally

„Schindlerův seznam“ - vyšlo v roce 1982, dokumentární, rekonstruoval rozhovory, vzpomínky Schindlerových Židů, Oskar Schindler – nacista, zachránil 1200 Židů (možná)

Hannah Arendtová

„Eichmann v Jeruzalémě“ - vraždil Židy, proces s ním v Jeruzalémě – 1961, navenek působil jako spořádaný úředník

Peter Weiss

▪ hra „Přelíčení“ - frankfurtský proces s nacisty v roce 1964, formální podoba osvětimského procesu, hlavní postavy – vězni z Osvětimi – svědci, věznitelé – obžalovaní, někteří obžalovaní byli vysoce postavenými osobnostmi západoněmecké společnosti, usvědčováni devíti anonymními svědky – zastupovali skutečné svědky

Rolf Hochhuth

▪ „Náměstek“ - divadelní hra, část autentická, část fikce, postoj církve k řešení Židů v nacismu

William Styron

▪ „Sophiina volba“ - Osvětim, matka si musí vybrat jedno dítě, druhé zemře (mladší holčička), Sophiin milenec Nathan - narkoman, Sophie vypravuje Stinguje svůj příběh, Nathan ji chce zabít, uteče se Stingem, poté se vrátí, společně s Nathanem spáchá sebevraždu

téma - Hirošima, Černobyl

▪ film – „Hirošima, má láska“ (francouzská spisovatelka Marguerite Dlerasová, režisér Alaina Resnaise [resné]) - dva prolínající se příběhy, srpen 1957 – 12 let po výbuchu atomové bomby v Hirošimě, 1944 – Nevers, Francie, Francouzka - trauma z války, minulost se mísí s přítomností
▪ Japonsko - literatura atomové bomby, literatura jednoho okamžiku
▪ Joko Óta – esej „Záblesk jako na dně mořském“
▪ Jurij Ščerbak - „Černobyl“

téma - válka (dokumentární literatura)

▪ vojenské romány – mezi beletrií a dokumentem, psali je většinou bývalí vojáci
▪ americký generál George Patton – „Válka mýma očima“
▪ Winston Churchill – „Druhá světová válka“ – šestidílné válečné paměti, Nobelova cena za literaturu
▪ „Deníky Josepfa Goebbelse“ – 50 tisíc stran, vydáno pouze jejich torzo

téma - válka (beletrie)

Skupina 47 - zanikla až v roce 1990, navazovali na autory 1. poloviny 20. století (Remarque…)

Heinrich Böll

▪ 1972 Nobelova cena za literaturu, novela – „Vlak přijel přesně“ (1939), román - „Kdes byl, Adame?“
▪ „A neřekl jediné slovo“, „Klaunovy názory“, „Ztracená čest Kateřiny Blumové“

Siegfried Lenz

▪ „Hodina němčiny“, „Vlastivědné muzeum“

Günther Grass

▪ volná trilogie – „Plechový bubínek“, „Kočka a myš“, „Psí roky“

Boris Polevoj

▪ „My, sovětští lidé“ - črty a povídky
▪ „Příběh opravdového člověka“ - román o beznohém letci, který se naučil chodit a létat

Konstantin Simonov

▪ „Živí a mrtví“ - bitva o Moskvu
▪ „Člověk se nerodí pro válku“- obrana Stalingradu
▪ „Poslední léto“ - spojil dokumentárnost s baladičností

Jurij Bondarev

▪ román - „Hořící sníh“

Norman Mailer

▪ román - „Nazí a mrtví“- bez hlavní postavy, vojáci WW2, i předválečná doba

Joseph Heller

▪ „Hlava XXII“ - absurdně realistický román, nejabsurdnější je vojenský paragraf XXII - podle něho může voják požádat o propuštění z armády, jen když je blázen - uvědomuje-li si, že je blázen, tak blázen není a nepropustí ho, osobní zkušenosti z války, hlavním hrdinou je poručík letectva Yossarian - tragikomická postava - přirovnán ke Švejkovi

William Styron

▪ „Sofiina volba“

William Saroyan

▪ „Lidská komedie“

Anton Myrer

▪ „Poslední kabriolet“
▪ „Velká válka“

Irwin Shaw

▪ „Mladí lvi“

James Clavell

▪ „Král Krysa“ - japonský zajatecký tábor, hlavní postava - řadový voják King, v táboře má výsadní postavení, má vše, co ostatní nemají (jídlo, peníze, alkohol a cigarety) - závist, Peter Marlow se chce stát jeho skutečným přítelem, výpravy mimo tábor, snaží se je přistihnout poručík Grey, mají farmu s krysami, obchodují na černém trhu, konec výsadního postavení - Hirošima - blíží se osvobození, krále nepotřebují, opět jako před válkou - chudý, nevzdělaný

Eric Lambert

▪ „Veteráni“, „Dvacet tisíc zlodějů“

Ray Rigby

▪ „Pahorek“, „Pahorek z písku“

Patrick Ryan

▪ „Jak jsem vyhrál válku“

Anna Segheisová

▪ Němka, „Sedmý kříž“ - 1937, z KZ uteklo 7 vězňů, 6 pověšeno, sedmý nebyl chycen, sedm kapitol, 7 dní (Bůh, ne Samara), volné pokračování - „Transit“ - Němci odcházejí do USA, autorka uprchla do Mexika, problémy emigrantů

Erich Maria Remarque

  • „Vítězný oblouk“, „Noc v Lisabonu“, „Miluj bližního svého“

existencialismus

  • ve filozofii, stoupenci navazují na Nietzscheho
  • odklon člověka od všeho vnějšího, skutečná povaha člověka
  • tendence autorů - postavy v mezních situacích, má si uvědomit, co je důležité

Jean Paul Sartre

  • filozofické - "Bytí a nicota", "Existencialismus je humanismus", "Kritika dialektického rozumu", prozaické - esej/román "Nevolnost" (Hnus) - forma deníku
  • nedokončená románová trilogie "Cesty svobody"

Albert Camus

  • filozofické eseje, próza, dramata
  • novela "Cizinec" (1942), „Pád“
  • román "Mor"

neorealismus - moderní realismus

  • umělecký směr v italské literatuře, 40. a 50. léta, film, výtvarné umění po WW2
  • rozvíjí postupy a prostředky kritického realismu, převládá sociální tématika, problémy v Itálii - nezaměstnanost, bída, prostituce, zaostalost
  • film - Federico Fellini - "Darmošlapové", "Silnice"

Alberto Moravia

  • "Horalka", "Římanka" (modelka Adriana, nátlak matky - prostituce, Giacomo, spáchal sebevraždu)
  • povídkové soubory "Římské povídky", "Nové římské povídky"

rozhněvaní mladí muži

  • hnutí, volně souviselo s válkou, nejen muži, Angličanky - Lessing, Murdoch, souvislost s americkými beatníky
  • mladý hrdina, odmítá ustálené mravní normy - falešné, pokrytecké, vzpoura proti nudě, rezignuje, chudoba
  • John Osborn - "Ohlédni se v hněvu"
  • John Brain - román "Místo nahoře", volné pokračování "Život nahoře"
  • John Wain - román "Pospíchej dolů"

univerzitní román

  • Kingsley Amis - "Šťastný Jim"
  • rozvoj univerzitního života, zakládány nové univerzity, postavy - profesoři, vědci
  • David Lodge - "Hostující profesoři", "Svět je malý"

Beat Generation

  • americká literatura - 2. pol. 50. a poč. 60. let, protest proti společnosti, odmítali kariéru, dobrovolná chudobu, pracovali jako dělníci, na železničních překladištích, svobodu hledali v drogách, alkoholu, sexu
  • provokovali, vysmívali se obecně známým hodnotám
  • jejich poezie byla určena k veřejnému přednesu, přednášeli je v barech (jazz)
  • básníci i recitovali, volný verš, důraz na rytmus, alegorie
  • poemy, žalozpěvy

Allen Gingsberg

  • básník - „Kvílení“, „Sendviče reality“

Jack Kerouac

  • prozaik, básník, sloužil u námořnictva, toulal se po USA
  • napsal 14 románů - cyklus románů ze silnice
  • New York, San Francisco, bohémství, cestování
  • „Na cestě“ (On the Road) - autobiografický román, mládež 50. let, cestování s přáteli po USA (3 roky), volnost
  • „Osamělý poutník“, „Andělé zkázy“
  • novela „Mag“ (Pic) - posmrtně vydána, černošské nářečí, slovní komika, vyprávěno desetiletým chlapcem zemřelému dědečkovi, sirotek, bratr ho vezme do NY a cestují na západní pobřeží, chlapec objevuje moderní civilizaci, melancholie, poetické

Francouzský nový román

  • odmítají postupy realistického románu 19. století
  • navazují na představitele z 1. pol. 20. stol. - James Joyce, Proust, Woolfová, Franz Kafka
  • ruší tradiční kompozici děje, detaily, bezejmenné postavy, více úhlů pohledu, jazykové experimenty
  • odmítán, autoři ovlivnili literaturu, film - 50. - 70. léta
  • Nathalie Sarrautová, Michel Butor, Allain Robbe-Grillet /robgrije/ (teoretik, zakladatel)

Magický realismus

  • prolíná se skutečný svět se světem fantazie

Gabriel García Márquez

  • kolumbijský spisovatel, Nobelova cena za literaturu, „Sto roků samoty“

Čingiz Ajtmatov

  • kirgizský spisovatel, román „Stanice Bouřná“ - osudy železničáře v kazašské stepi, více dějových pásem, současnost, prvky legendy, fikce budoucnosti

Michail Bulgakov

  • „Mistr a Markétka“

Absurdní drama

  • počátky najdeme už v existencialismu, umělecký a filosofický směr, prázdnota, nicota, nuda - vyplňovány nesmyslnou konverzací, nesmyslnost lidského jednání, stereotyp, neschopnost komunikace

Samuel Beckett

  • irský spisovatel, Nobelova cena za literaturu, „Čekání na Godota“

Eugéne Ionesco

  • Francouz rumunského původu
  • „Plešatá zpěvačka“, „Nosorožec“, „Židle“
  • u nás na ně navázal Havel

Literatura s prvky sci-fi

  • vznik v 19. stol., pojem science fiction od roku 1929
  • čtenáři v USA - organizace - fandomové - sami pro sebe vydávají amatérské časopisy
  • nejlepší sci-fi roku v USA - Hugo - podoba filmového Oscara
  • zpočátku žánr připomínal klasickou pohádku, později inspirace ze světa vědy a techniky, předpovídání vývoje společnosti
  • Rusko – Ivan Jefremov, bratři Strugačtí
  • Polsko – Stanislav Lem – dobrodružné romány s prvky sci-fi, „Astronauti“, „Solaris“
  • USA - Isaac Asimov, Ray Bradbury – „Marťanská kronika“, „451 stupňů Fahrenheita“
  • v polovině 80. let se v USA rozvíjí cyberpunk – neznatelná hranice mezi realitou a fikcí, technologie rozšiřuje možnosti, William Gibson
  • Anglie – Arthur C. Clarke - „Vesmírná Odyssea“, „Setkání s Rámou“
  • George Orwell - „Farma zvířat“, „1984“
  • John Ronald Reuel Tolkien - „Hobit“, „Pán prstenů“

Postmodernismus

  • architektura - 60. léta - návrat k ozdobným prvkům, které moderní architektura odmítala
  • literatura - odmítá avantgardy 20. a 30. let, citace, běžná témata (ne válka, emigrace), pro široký okruh - prvky vysoké i triviální literatury
  • kritizováni za nepůvodnost, napodobování

Vladimir Nabokov

  • ruský imigrant, žil v Americe
  • "Lolita" - publikováno nejprve v angličtině, poté v ruštině, kontroverzní román o pedofilii, lolita - dnes označení pro velmi mladou sexuálně přitažlivou dívku, forma obhajoby - čtyřicátník Humbert Humbert popisuje svoji úchylku a vypráví o svém vztahu k dvanáctileté Dolores Haze (neobsahuje sexuální scény, spíše psychologii, Humbert se snaží dívce nahradit otce)

Umberto Eco

  • "Jméno růže"

William Saroyan

  • "Tracyho tygr" - groteskní novela, tygr (a celá kniha) je jedna velká metafora - představuje druhé já, lásku, touhu, sny, radost ze života... autor zde ponechává čtenáři prostor pro vlastní výklad

Jerome David Salinger

  • "Kdo chytá v žitě" - zpověď adolescenta a neúspěšného studenta Holdena Caulfielda, pocity, vnitřní zmatek, nekomunikativnost, složitost navazování vztahů - odlišnost světů, nejistá budoucnost, touží po nekonvenčním klidném životě, dějové odbočky, vzpomínky, banální epizody nabývají důležitosti, hovorový jazyk, vulgarismy, v USA jedna z nejčtenějších knih 50. let

William Faulkner

  • Nobelova cena
  • detektivní román "Neodpočívej v pokoji"

Edgar Lawrence Doktorow

  • představitel "retrofikce" - historizující próza
  • "Ragtime" - zfilmováno Milošem Formanem

černošští prozaici

Richard Wright

  • vlastní zkušenosti
  • "Děti strýčka Toma" - 4 novely
  • romány "Rodný syn", "Černý chlapec"

Alex Haley

  • "Kořeny" - zájem o své předky

Toni Morrisonová

  • Nobelova cena
  • romány "Velmi modré oči", "Sula", "Milovaná", "Jazz"

ruská literatura

Boris Leonidovič Pasternak

  • "Doktor Živago" - vyšlo v Itálii, dostal Nobelovu cenu, vyloučen ze Svazu sovětských spisovatelů, vláda mu znemožnila cenu převzít, cenu převzal v roce 1989 jeho syn, autobiografický román, Živago - básník, lékař, revoluční události, snažil se skrýt na venkově, starobylý tvar slova "živý" (2. pád), obraz Ruska, názory na umění, život

anglická literatura

Graham Green

  • romány, povídky, dobrodružný, detektivky, politické, filozofické

německá literatura

Johannes Mario Simmel

  • "Láska je jen slovo" - témata - příběh lásky, detektivní prvky, politika, společenské problémy, život a výchova dětí v internátu, příběh lásky Olivera a Vereny, tragický konec
  • "Všichni lidé bratry jsou"

USA

Arthur Hailey

  • „Letiště“
  • „Kola“
  • „Hotel“
  • „Konečná diagnóza“
  • ke každé knize sháněl materiály přibližně tři roky

Erich Segal

  • „Osudová láska“
  • „Ceny“

Joy Frildingová, Danielle Steelová, Rossie Thomasová

Itálie

  • psychologická próza

Maria Venturi

  • „Vítězství lásky“

Mika Waltari

  • „Egypťan Sinuhet“Přidal: Aleinad 23. 6. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1745
Zhlédnuto: 26400 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Divadlo a dramatická tvorba 1. pol. 20. stoletíČeská poezie 2. poloviny 20. stoletíLiteratura