< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Slovenské národní povstáníBoje v českých zemích v roce 1945Dějepis

Závěrečné boje 2. světové války v Evropě

Poč 1945 je Německo na pokraji porážky, klesla zbrojní výroba, rozvrácena doprava. Za posl. Rok války utrpěli větší ztráty než za předchozí léta dohromady. Při ústupu uplatňovali taktiku spálené země.
Pol. ledna - zahájila sovětská armáda mohutnou ofenzívu na vých. frontě – po celé šíři od Baltu po Karpaty. Něm. fronta prolomena, ustupují. Sovětská armáda obsadila Waršavu, vstoupili do konc. tábora v Osvětimi a některé vězně odvezli do koncentračních táborů v SSSR. Postupují do Východního Pruska – to Němci částečně evakuovali; další významné obklíčení něm. vojáků.
Konference v Jaltě na Krymu – koncem ledna 1945 se Churchill, Stalin a Roosevelt domluvili na konferenci Velké trojky, která se konala v únoru. Jednalo se o povál. uspořádání světa:
  • Dohodli se na rozdělení okup. pásem v Německu – ze nejvyšší moc zde převezme kontrolní rada složená ze spojeneckých velitelů v Berlíně. Diskutovali, zda se Německo rozdělí, dohodli se, že to bude jeden stát – demokratický (nakonec rozdělen), na placení reparací a domluvili se, že budou v naturáliích a ne v penězích (z důvodu inflace).
  • Vznikla Deklarace o svobodné Evropě – na osvobozeném území umožněny svobodné volby a demokratické státní zřízení.
  • Hranice Polska – nejspornější bod, SSSR je chtěl podle paktu Molotov-Ribbentrop – proti tomu byly západní velmoci, nakonec se toho vzdali. V SSSR se zformulovala komunistická polská vláda se sídlem v Lublinu, souhlasila s novými hranicemi. Zůstal kompromis – vznikla koaliční vláda s příslušníky komun. i exilové vlády. Polsko za ztráty na vých. dostalo území na záp., ale tam nežili Poláci (ti z východu se museli stěhovat na západ), bylo silně poškozené a menší.
  • Hranice Jugoslávie – tam má nastoupit demokratická vláda.
  • Domluvilo se, že se sejde ustavující konference OSN v dubnu 1945 v San Francisku – každý stát měl mít vlastní reprezentaci, SSSR si prosadil, že ho budou zastupovat 3 země (SSSR, Ukrajina a Bělorusko – prý se možná osamostatní).
  • Byla podepsána tajná dohoda, že po německé kapitulaci vstoupí do 2 – 3 měsíců do války s Japonskem.
  • Dohodli se na linii postupu armád, aby nebojovali omylem proti sobě.
Duben 1945 postupují západní spojenci rychle na své frontě, sověti prolomili něm. obranu na Odře a Nise, koncem dubna obklíčili Berlín.
30. dubna si Hitler určil nástupce – Karla Dönitze, oženil se s Evou Braunovou a zabili se.
3. května dobyt Berlín.
7. května v Remeši (ve Francii) v hlavním stanu Eisenhowera byla podepsána kapitulace všech něm. armád.
Stalin si vynutil znovupodepsání 8. května v Berlíně s tím, že bude platná až od 9. května, aby získal vliv na co největším území.
8. květen je považován za oficiální konec 2. světové války.Přidal: jenikkozak 9. 6. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 408
Zhlédnuto: 4012 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Slovenské národní povstáníBoje v českých zemích v roce 1945Dějepis