< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Východní fronta v letech 1943 – 1944Západní fronta v letech 1944 - 1945Dějepis

Boje v Polsku a na Balkáně

  

  Boje v Polsku
- koncem léta 1944- Sověti vstoupili na území Polska- do Lvova

- Němci zoufale bojují a stabilizují frontu na Visle- na půl roku Sověty zastavují

- poč. srpna 1944- ve Varšavě povstání- zapojil se domácí i zahraniční odboj

- hlavní síla povstání byla v Zemské armádě (Armija Krajowa)- v čele stál Tadeur Bór- Komorowski

- odboj je protikomunisticky a protisovětsky orientován- je podporován exilovou vládou z Londýna a neuznával změnu polských hranic z roku 1939

- cíl povstání- osvobodit Polsko vlastními silami a předat moc exilové vládě

- Stalin- zuří- odsoudil povstání jako "dobrodružství hrstky zločinců"- přesvědčil Roosevelta, aby povstalcům nepomohl, Churchill pomoct chce, jenže bez Američanů to nezvládne

- Roosevelt se nechal od Stalina přesvědčit, protože byl slaboch, politice moc nerozuměl a o Sovětském svazu si myslel, že je to úžasná země

- Sověti čekají poblíž Varšavy a boj sledují dalekohledama

-  Němci do boje proti povstalcům nasazují hl. ruské a muslimské jednotky

- 2.října povstalci kapitulují- došla jim munice

- během povstánní padlo 200 000 poláků- poslký odboj zlikvidován a Varšava na Hitlerův rozkaz zničena

  Balkán

- zde byl veden hlavní útok Sovětské armády

- srpen 1944 útok na Rumunsko- snaha odříznout Němce od zásob ropy

- konec srpna Sověti obsadili Bukurešť- Rumunsko musí přestoupit na stranu Sovětů- rumunští vojáci se pak podílí na bojích v Maďarsku a Slovensku

- září 1944- Sovětský svaz vyhlásil válku Bulharsku

- Bulhaři sice byli spojenci Německa, ale nepodíleli se na útoku na SSSR

- Bulhaři poražení- Sověti jim diktují jakou politiku mají vést

- Sověti se dostávají k Jugoslávským hranicím- v Jugoslávii silný odpor- 2 skupiny

- První skupina-komunisté v čele Josif Brož Tito- Chorvat nicméně ho uznávali i Srbové

- Druhá skupina- Dragomir Mihailovič- chce obnovit monarchii- obě skupiny se nesnáší- nicméně se dohodli na vytvoření koaliční vlády

- SSSR podporuje samozřejmě komunisty

- Tito chce co největší čast Jugoslávie osvobodit vlastníma silama- i když pomoc SSSR neodmítá- chce ale vést nezávislou politiku

- konec říijna- Sověti obsadili Bělehrad- konec bojů v Jugoslávii

- říjen 1944- postup v Maďarsku- maďarský regent Miklos Horthy- navázal kontakty s anglo-americkým velením- chce dostat Maďarsko z války

- Němci to odhalili a zatkli ho- přežil válku a dožil na Pyrenejském poloostrově

- Němci na jeho post dostadili Ference Szálaciho- statečně bojuje a brání Evropu proti bolševikům až do úplného konce

- konec řijna 1944- Sověti útočí na Budapešť- statečná obrana- boje se protahují

- prosinec 1944- Budapešť obklíčena- pouliční boje- obránci brání každý dům

- polovina února 1945 Sověti dobyli Budapešť- 140 000 obránců zajato

- konec bojů na Balkáně- Sověti postupují na Vídeň

- Sovětská armáda při svém postupu páchala neuvěřitelná zvěrstva-střílení do žen, dětí a vzdávajících se vojáků , znásilňování, rabování, mučení- za žádné z těchto činů však nebyla nikdy souzena

 
Přidal: sirZak 26. 5. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 461
Zhlédnuto: 3336 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Východní fronta v letech 1943 – 1944Západní fronta v letech 1944 - 1945Dějepis