Trojfázová soustava


Trojfázová soustava napětí = 3 stejně velká sinusová napětí o stejné frekvenci, která mají vůči sobě vzájemný fázový posun 120° (třetinu periody).

Mezi cívkami otáčíme magnetem. Vzhledem k tomu, že póly magnetu při otáčení mění svoji polohu, indukuje se střídavé elektromotorické napětí postupně ve všech cívkách.
Tři cívky generátoru tvoří vinutí stroje, nazývané fáze stroje. V každé fázi je indukováno napětí, nazývané fázové napětí.

Pomocí synchronních generátorů (alternátorů), které obsahují tři cívky navzájem otočené o 120 stupňů se vyrábí střídavý elektrický proud. Střídavé napětí, vznikající v takovém generátoru, se nazývá trojfázové napětí. Cívky generátoru mohou být zapojeny do hvězdy nebo trojúhelníka, takže generátor má pak tři vývody, které nazýváme fáze. Každá ze tří fází má průběh napětí proti sousedním fázím fázově posunut o 120 stupňů.

Spojení trojfázového vinutí do hvězdy = čtyřvodičová soustava
Začátky všech tří cívek alternátoru spojíme do jednoho uzlu tedy nulového bodu, z něhož vyvedeme střední vodič (= nulový vodič, neutrální vodič). Nulovým vodičem prochází proud . V praxi není tento proud nulový, ale má vždy menší hodnotu než proud ve fázovém vodiči.

Spojení trojfázového vinutí do trojúhelníku = třívodičová soustava
Spojíme-li fázová vinutí sériově, tj. konec jednoho vinutí se začátkem dalšího vinutí (konec jedné cívky spojíme se začátkem cívky druhé), vznikne zapojení do trojúhelníku. Rozvodná síť nemá střední vodič.

 
Přidal: N!k@ 13. 5. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 226
Zhlédnuto: 6583 krát