< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Protektorát Čechy a Morava v letech 1939-43Východní fronta v letech 1943 – 1944Dějepis

Italská fronta a diplomatická jednání v r. 1943


- květen 1943 - skončily boje v S Africe, začaly přípravy na invazi do Itálie

- 10. července 1943 - angloamerická vojska se vylodila na Sicílii, = největší vyloďovací akce v Evropě, s cílem vyřadit

     Itálii z války, získat úplnou kontrolu nad Středomořím

   - Churchillův plán: přes Itálii proniknout na Balkán, pak do stř. Evropy a válku co nejrychleji ukončit

- nelíbí se Stalinovi <- vojska by se do stř. Evropy dostala dřív než sovětská armáda, Stalin by

  nemohl šířit vliv

- Italové kladli slabý odpor, hl. spojencem Itálie: Němci

- pol. srpna 1943 - spojenci ovládli Sicílii, v Itálii vypukla politická krize, Mussolini žádá od Němců posily - Hitler mu je

         dát nemůže (potřebuje je na V frontě) - využila italská opozice a zatkla Mussoliniho

- opozice vytvořila novou vládu a navázala tajné kontakty se záp. spojenci a snažila se Itálii vyvést z války

- počátek září 43 - italská vláda uzavřela příměří s Brity a Američany, Němci bleskově odzbrojili italskou armádu a

     zabrali co největší území, kt. pak vojensky tvrdě hájí

  - němečtí výsadkáři osvobodili Mussoliniho - dopraven do S Itálie - vzniká proněmecký stát:

    Sociální republika Itálie (=> v Itálii 2 vlády)

- říjen 43 - italská vláda přechází na stranu protihitlerovské koalice a vyhlásili válku Německu

       - spojenci obsadili Neapol, významné boje i o Monte Cassino (kopec s klášterem) - Němci se opevnili a hájili

     pozici, dokud histor. památka nebyla úplně zničena (dnes obnoveno), na straně spojenců bojují Poláci

- italská fronta postupně ztrácí na významu <- rozhodnuto o otevření 2. fronty ve Francii

- od prosince 43 do března 44 - postup spojenců se zastavil ve stř. Itálii

- květen 44 - neuvěřitelná spojenecká převaha po těžkých bojích přemohla hrstku německých obránců a německá obrana je tím pádem prolomena

- duben 45 - vypuklo povstání v S Itálii proti Mussolinimu, partyzáni zajali Mussoliniho a popravili ho

- 2. května 45 - německá armáda kapitulovala v Itálii

 

Diplomatická jednání

- 43 - probíhá mnoho diplomatických jednání

- říjen 43 - schůzka ministrů zahraničních věcí: SSSR, USA, VB; jednají o společném postupu ve válce

- dohodli se na: podmínkách kapitulace nepřítele, poválečném vzniku Rakouska, potrestání válečných

  zločinců, připravovali schůzku nejvyšších představitelů v Teheránu

- listopad 43 - Káhira - Winston Churchill, Franclin Delano Roosevelt, generál Čankajšek

              - jednají o společném postupu proti Japonsku, dohodli se na:

Japonsko musí vrátit Číně veškeré území, kt. jí zabralo od roku 1894

- konec listopadu a začátek prosince - uskutečnila se schůzka tzv. Velké trojky v Teheránu

        => Roosevelt, Churchill a Josif Stalin

           - jednají o otevření 2. fronty (má být otevřena ve Francii)

- Churchill prosazuje svůj původní plán, ale Stalin proti a Roosevelt nechce být se Stalinem

  v konfliktu -> Churchill neúspěšný

- jedná se o Polsku - Stalin neuznává polské předválečné hranice

         - Churchill a Roosevelt nechtějí ustoupit (i proto, že u nich bojuje hodně

     Poláků) => k dohodě o Polsku nedošlo

           - koordinace válečných operacích v závěrečné fázi války
Přidal: N!k@ 12. 5. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 681
Zhlédnuto: 4115 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Protektorát Čechy a Morava v letech 1939-43Východní fronta v letech 1943 – 1944Dějepis