< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Komunikační procesSlovenština ve srovnání s češtinouMluvnice

Nauka o textu

 • text – celek složený z výpovědí, měly by na sebe navazovat, různě dlouhé
 • úvod, stať, závěr
 • složitější, celá díla, dělí se na kapitoly, díly
 • 1 téma nebo dějové odbočky, více témat, která na sebe navazují, logika
 • východisko a jádro výpovědi
 • člení se na textové úseky, v mluveném projevu pauzy, v psaném odstavce, podnadpisy
 • členění textu – horizontální
 • vnitřní členění textu, úvod, stať, závěr, odstavce, kapitoly, díly, navazují na sebe nebo jsou to různá témata
 • v delších textech – pretext – předmluva, věnování, jméno, název, nakladatelství, rok, prolog
 • text – člení se na odstavce, kapitoly – nadpisy, čísla, hlavy, paragrafy, verše, sloky, jednotlivé výstupy
 • postext – doslov, epilog, P.S., obsah, vysvětlivky, poznámky, poděkování, rejstříky, zkratky
 • odstavec – graficky samostatná část textu, z více vět nebo jedné věty, zpřehledňuje, zrychluje a zpomaluje, soudržnost odstavce je dána 1 tématem, v básni – sloka
 • vnější – úvod a závěr
 • vnitřní – mezi úvodem a závěrem – přechod mezi odstavci – měkký (plynulý), ostrý (při změně tématu), v textu mluveném je tam pauza
 • vertikální – hloubkové, k max. přehlednosti, tituly, mezitituly, velikost písma, typ, barva, tloušťka, podržení, zvýraznění slov
 • marginálie – hesla na vnějším okraji, schémata, grafy, tabulky, číslování, písmena abecedy, paragrafy
 • v mluveném – parajazykové prostředky
 • intonace, síla hlasu, tempo, rytmus, frázování
 • mimojazykové prostředky – gesta, mimika, pohybPřidal: Aleinad 23. 3. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 199
Zhlédnuto: 6897 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Komunikační procesSlovenština ve srovnání s češtinouMluvnice