< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Růst mezinárodního napětí a ozbrojené konflikty ve 30. letechAgrese proti ČeskoslovenskuDějepis

Politický extrémismus v meziválečném Československu

 

·  1921 – vznik Komunistické strany, řízena komunistickou internacionálou z Moskvy, cílem bylo rozvrátit Československo a provést proletářskou revoluci, někteří chtěli připojit naše území k Sovětskému svazu

·  komunisté – plnili příkazy, které dostávali ze SSSR, dlouho odmítli uznat komunistický režim v SSSR, proto nenávist vůči Českoslovenzku ze strany SSSR

·  1935 – Československo a SSSR navázali diplomatické styky, komunisté – dostali z Moskvy pokyn, že už se nemají snažit o rozvrácení Československa, ale mají využít všech možností demokracie, aby se jednou dostali k moci

·  fašisti – u nás několik druhů

·  český fašismus:

o   1923 – u nás vzniká Ústřední výbor Československých fašistů, vzorem Italský fašismus, tato organizace byla nacionalistů proti německy orientovaných

o   1925 – dochází k sloučení menších fašistických organizací, vzniká Národní obec fašistická, v čele stál generál Radola Gajda – politické jméno, jmenoval se Rudolf Geidl, působil v Rusku jako velitel československých legií, kde toto jméno přijal, potřeboval jinou identitu kvůli bolševikům, mezi vojáky oblíben, po váolce se stal náčelníkem generálního štábu Československé armády, netajil se tím, že jeho vzorem je italský fašismus

o   Gajdovy názory nevyhovovali Masarykovi, snažil se najít příležitost, jak Gajdu zbavit vysoké vojenské funkce

o   1926 – část českých fašistů se pokusila o státní převrat, Gajda tam zapojený nebyl, ale byla to záminka pro Masaryka, aby ho mohl odvolat, Gajda i souzen, ale vina mu prokázána nebyla

o   čeští fašisté se stavěli tvrdě proti německému nacismu, Radola Gajda byl v době ohrožení republiky 1938 odhodlán Československo bránit

·  slovenský fašismus:

o   Slovenská ludová strana – nositelem fašistických myšlenek, ale ne celá strana, jsou zde dvě politická křídla, v čele prvního – Andrej Hlinka – chtěl autonomii v rámci Československa, byl pro jeho zachování

o   druhá skupina – to už byli fašisté, Jozef Tiso, Béla Tuka, zneužili požadavku autonomie k protičeské agitaci, tvrdili, že za všechny problémy Slovenska můžou Češi, Tiso – katolický kněz, zneužíval církev pro své fašistické cíle – klerofašismus

o   Tuka – maďarský agent, jeho úkolem bylo rozbít Československo, nakonec jeho špionáž odhalena a byl uvězněn

o   nakonec ve Slovenské ludové straně fašistické křídlo zvítězilo, začali vytvářet ozbrojené jednotky, jednotky Rodobrana

·  fašismus v německém pohraničí:

o   fašisté se zde aktivizují počátkem 20. let, úspěšní ale nebyli, postupem času dochází ke sjednocování různých fašistických skupin a vzniká DNSAP v čele s Hansem Krebsem

o   hlásili se k německému nacismu - strana zakázána

o   nově vznikla SDP – Sudetoněmecká strana, v čele Konrád Henlain, Karl Herrmann Frank, idealogicky inspirována nacismem, veřejně se k němu nehlásila, aby získali sympatie – zahájili proti české provokace, dali si do programu autonomii Německého pohraničí v rámci Československa, na předvolební kampaň získali prostředky od nacistů z Německa, strana dokázala Němce oslavit

o   1935 vyhráli parlamentní volby, byli schopni dát dohromady koalici, opoziční strana dostali od Hitlera pokyn klást Československé vládě nepřijatelné požadavky, to také dělali, vždycky když vláda chtěla na požadavek přistoupit, tak ještě přitvrdili – chtěli Československo rozvrátit

o   SDP také zmezinárodnila problém sudetoněmců, začali tvrdit, že Němci jsou v Českoslovesku utlačováni, ačkoliv mají stejná občanská práva jako každý jiný
Přidal: tess.for 2. 3. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 549
Zhlédnuto: 3966 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Růst mezinárodního napětí a ozbrojené konflikty ve 30. letechAgrese proti ČeskoslovenskuDějepis