Expresionismus

Expresionismus
• Tvůrce – reprezentuje sebe samotného, svoje pocity a postoje, snaží se zachytit vnitřní svět
• Skladby – provokace, neveselé stránky života, drsný výraz
• Melodie – nezpěvná, mění svůj směr, krajní polohy, nikam nevede, různorodá dynamika
• Krajní podoby nástrojů, lidského hlasu
• Rytmus – nepravidelný , nečekané zvraty, výkřiky, disharmonie – nelibozvuky
• 20. století
• depresivní hudba

2. Vídeňská škola

Arnold Schõnberg
• narodil se ve Vídni, ale odešel do USA – zemřel v LA – odešel kvůli fašismu – žid
• samouk – vytvořil si svůj způsob komponování – 12 tónová řada – nezpěvné kroky, nic to nemělo připomínat
• dodekafonie – dvanácti tónová řada, dokud neužije dvanáct tónů, tak nejde dál

Anton Webern
• užíval dodekafonii, jeho nejkratší skladba trvá 19 vteřin – má sedm taktů

Alban Berg
• pocházel z zámožné rodiny – neměl finanční problémy – hrál si s hudbou
• napsal operu „Vojcek“ – přinesla mu úspěch, je psána expresionálně
• „komorní koncert pro klavír, housle a 13 dechových nástrojů“ – věnoval Schõnbergovi k narozeninám, 3 skladatelé - tři druhy nástrojů, 3 témata složena z písmen jejich jmen – 1. – ADCHBEG, 2. – AEBE, 3. – ABABEG, tři druhy rytmů, 3 věty
Přidal: tess.for 19. 2. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 158
Zhlédnuto: 5746 krát