Rakousko

 • rozloha: 84 000 km2
 • hlavní město: Vídeň – kulturní město, sídlo mezinárodních organizací OSN, OPEC
 • obyvatelé: 8 milionů, původně Germáni, národnostně jednotné, vyznání – katolíci, malý podíl mladých lidí, 20 % žije v okolí hlavního města, počet obyvatel se zvyšuje – přistěhovalci z Turecka
 • zřízení: federativní republika
 • člen EU, OSN
 • úřední jazyk: němčina
 • přírodní podmínky:
  • Alpská soustava pod názvem Taury – Vysoké a Nízké Taury, Grossglockner – nejvyšší hora, ve Vysokých Taurách
  • na severu Karpatský oblouk
  • Alpy vznikly Alpinským vrásněním – na konci druhohor a začátkem třetihor
  • Karnské Alpy, Karavanky – na jihu
  • Brenerský průsmyk – mezi Rakouskem a Itálií
  • na hranicích s ČR – Šumava, Novohradské hory
  • Vídeňská pánev
  • podnebí: mírné, horské, kontinentální
  • Dunaj, Inn, Mura, Dráva
  • je tam hodně ledovcových jezer – Bodamské - západ, Neziderské – hranice s Maďarskem, hnízdí zde vzácné druhy ptáků, tektonického původu
 • historický vývoj: byli tam Římané – měli ve Vídni tábor – Vindovona; v 10. století markrabství Východní Marka, ve 12. století velkovévodství, vládli zde Přemyslovci, po nich Habsburkové – získávají poté i českou i uherskou korunu, pak připojeny další státy, vznik Rakouska-Uherska – 1867, rozpadlo se 1. světovou válkou, 1938 okupace Hitlerem – v podstatě ho vítali jako osvoboditele
 • hospodářství:
  • sůl - Salczbursko, železo, grafit, magnezit; plyn, ropa – na hranici s ČR – je tak kvalitní, že se používá v lékárenství a farmaceutismu – například na umělé srdcové chlopně
  • turistický ruch – městská nebo horská, hodně kulturních památek
  • potravinářský průmysl, elektrotechnický, dřevozpracující, optický, výroba sportovních potřeb, strojírenství – stavební stroje, chemický průmysl – výroba plastů, léků, hnojiv, rafinerie na zpracování – blízko Vídně, je tam i letiště pro Vídeň – Schvechat
  • pěstování – obilí, brambory, pícniny, zelenina – hlavně v okolí Vídně
  • chov skotu v horských oblastech
 • 9 spolkových zemí: Tyrolsko – pochází odsud jódlování, Štýrsko, Korutansko, Salcbursko, Horní Rakousy, Vorarlbersko, Burgenland, Vídeň, Dolní Rakousko
 • města: Linz (Linec) – těžba soli, Salzburg, Štýrský Hradec = Graz – druhé největší město, Klagenfurt, Innsbruck – konaly se tam olympijské hry, centrum Tyrolska
 • země valčíků, oper, kávy, pocházejí odsud croisanty, rohlíky, jedna z nejstarších zoo na světě – z 18. století, park Pratr
 • pocházejí odsud Mozart, Haydn, Shubert, císařovna Sisi – Romi Schneiderová; Arnold SchwarzenegerPřidal: tess.for 27. 2. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 324
Zhlédnuto: 4075 krát