Verbes pronominaux (= zvratná slovesa)

  • se lever (= zvednout se, vstát)
  • se laver (= koupat se)
  • se réveiller (= vzbudit se)
  • s'excuser (= omluvit se)
  • s'habiller (= obléknout se)
  • se repose (= odpočívat)
  • s'amuser (= bavit se)
  • se coucher (= jít si lehnout)

- zvratné se se mění podle osoby: je me, tu te, il se, nous nous, vous vous, ils se
  i v infinituvu - např. po modálním slovesu: je veux me laver, je ne peux pas m' habiller

přítomný čas:
Je me leve.
Je me ne leve pas.

passé composé:
- vždy se pojí se lovesem être
- musí být shoda v rodě i čísle
Il s'est habillé.
Elle s' est habillée.
Elles se sont habillées.
Elle ne s' est pas habillée.
Elles ne sont pas habillées
.

futur proche:
Je vais m' habiller.
Tu vas t' habiller.
Je ne vais pas m' habiller
.

rozkaz:
a) kladný
  Lave - toi! (= Umyj se!)
       - u 2. osoby j.č. se u slovesa nepíše koncové "s" (mělo by zde být podle pravidel časování)
  Lavons - nous! (= Umjme se!)
  Lavez - vous! (= Umyjte se!)
b) záporný - znělé toi se mění na neznělé te
  Ne te lave pas!
      - u 2. osoby j.č. se u slovesa nepíše koncové "s" (mělo by zde být podle pravidel časování)
  Ne nous lavons pas!
  Ne vous lavez pas!

 
Přidal: N!k@ 15. 2. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 244
Zhlédnuto: 17811 krát