< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Staroorientální státy v MezopotámiiAsyrská říšeDějepis

Babylonská říše

5. října 2006

    ·    starobabylónské období (19. - 16. století BC)
-    do Mezopotámie přišli Amorité (taky semité)
-    zakládali městské státy na jihu Mezopotámie - Larsa, Isin
-    mezi nimi válka, vítězí Larsa
-    na severu je konkurent Babylónie, Rímsín (Larsa) proti Chammurabimu (Babylón), 1762 BC - Chammurabi dobil Larsu => Babylónie sjednocena
-    Chammurabi ji rozdělil na oblasti, každou oblast spravoval správce dosazený panovníkem, měl zajišťovat údržbu kanálů, silnic, řídit zemědělské práce apod.
-    každá oblast ještě z okresů, okres spravovali dva úředníci
-    byla už specializace, úředník závislý na panovníkových pokynech (nevýhoda)
-    Chammurabi vydal zákoník, podle majetku se lidi dělili do 3. skupin, každá měla své práva, včetně otroků - právo na vlastní majetek, sňatek se svobodným člověkem, právo svědčit u soudu, jeho smrt nebo zmrzačení trestáno pokutou, zákoník byl na zásadách oko za oko, zub za zub, byl inspirací pro ostatní podobné zákoníky v ostatních zemích
-    po Chammurabiho smrti úpadek, centralizovaný stát se rozpadá
-    roku 1594 BC toho využili Chetité - Muršiliš I. ho dobil

    ·    středobabylónské období (16. - 13. století BC)
-    v Babylónii vládne dynastie Kassitů
-    snaha o obnovu centralizovaného státu, v 15. století BC Babylónii sjednocuje Ulimbariáš
-    vláda Kassitů je období míru a hospodářského rozkvětu
-    rozsáhlá stavební činnost
-    přátelství s Egyptem
-    na severu nebezpečná Asýrie - roku 1235 BC Tukultininurta I. dobil Babylónii, období Asyrské nadvlády

    ·    novobabylónské období (7. - 6. století BC)
-    říše obnovena po pádu Asyřanů
-    vládne Nabopalassar, nástupce Nabukadnessar
-    začíná přestavba Babylónu,  výboje (např. roku 587 BC dobil Jeruzalém)
-    do Babylónie násilím přestěhováni tisíce židů (objevuje se to v Bibli)
-    po něm nastává úpadek, rychle se střídají panovníci
-    poslední babylónský vládce Nabonid, snažil se překonat krize, dělal reformy, což se nelíbilo šlechtě, ta se domluvila s Peršany a roku 532 BC Peršané bez boje obsadili Babylón
-    Kýros zakázal drancování, a tak jsou některé památky zachovány dodnesPřidal: developer 14. 2. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 306
Zhlédnuto: 7052 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Staroorientální státy v MezopotámiiAsyrská říšeDějepis