< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Babylonská říšeKultura v mezopotámské oblastiDějepis

Asyrská říše

10. října 2006

-    vzniká v období mocenských sporů v Mezopotámii

    ·    staroasyrské období (20. - 18. století BC)
-    organizace státu i kultura převzaty od Babyloňanů
-    Asyřané dobří hospodáři => obchodní kolonie v Malé Asii (kovy, vlna, textil, …)
-    obávaní vojáci
-    Šamši-Adad I. se snažil ovládnout severní Babylónii => konflikt s Chammurabim
-    bojoval s mnoha kočovníky
-    vytvořil centralizovanou říši
-    po jeho smrti ovládl území Chammurabi
-    v polovině 17. století BC do Asýrie vpadli Churrité a vytvořili říši Mitanni

    ·    středoasyrské období (16. - 11. století BC)
-    stát Mitanni oslaben
-    obnova asyrské nezávislosti
-    diplomatické styky s Egyptem a díky tomu výboje do Babylónie
-    roku 1235 BC dobyl Tukultininurta I. Babylónii
-    hospodářský úpadek (kvůli válkám a výbojům) => povstání
-    Tukultininurta I. zabit => ještě větší úpadek
-    období stěhování kmenů
-    Tiglatpilessar I. uklidňuje poměry
-    je to nejúspěšnější středoasyrský panovník
-    úspěšné tažení do Sýrie
-    hospodářský rozkvět
-    zákoník podobný Chammurabovýmu
-    kořisti z válek, hlavně otroci - celé kmeny
-    na 400 let je Asýrie nejsilnějším státem v oblasti
-    po jeho smrti vpadli do Asýrie Chaldejci a Aramejci
-    začíná úpadek

    ·    novoasyrské období (10. - 7. století BC)
-    krize překonána
-    obnoveny výboje do Sýrie
-    hlavním konkurentem je stát Urartu
-    postaveno stálé hlavní město - Ninive
-    staví se silnice a poštovní stanoviště
-    za vlády Assarhadoona ze Sargonovské dynastie Asýrie ovládla Egypt
-    to je největší územní rozmach Asýrie
-    sever napadli Skythové, Kimmeriové a Médové
-    v 7. století BC se Babyloňané dohodli s Médy na spojenectví proti Asýrii
-    roku 612 BC dobyto hlavní město Ninive = konec AsýriePřidal: developer 8. 2. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 263
Zhlédnuto: 5352 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Babylonská říšeKultura v mezopotámské oblastiDějepis