Vazby substantiv a adjektiv

 • e Freude an etw. (3. p.) - radost z něčeho
 • s Interesse an j-m/etw., für j-n/etw. - zájem o někoho/něco
 • abhängig von j-m/etw. - závislý na někom/něčem
 • bekannt für/mit etw. - známý něčím
 • berühmt durch/für etw. - známý něčím
 • einverstanden mit j-m/etw. - srozuměný s někým/něčím
 • müde von j-m/etw. - unavený někým/něčím
 • neugierig auf j-n/etw. - zvědavý na někoho/něco
 • orientiert an etw. (3. p.) - orientovaný na něco, řídící se podle něčeho
 • verantwortlich für j-n/etw. - (z)odpovědný za někoho/něco
Všimněte si:
 • Ich verstehe ihn nicht. Nerozumím mu.
 • Ich verstehe alles von ihm. Rozumím mu všechno.
 • Verstehst du etwas von Kunst? Vyznáš se trochu v umění?
 • Was verstehen Sie unter diesem Begriff? Co rozumíte pod tímto pojmem?Přidal: Aleinad 20. 1. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 141
Zhlédnuto: 3964 krát