Balkánský poloostrov

Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Kosovo, Rumunsko, Bulharsko

Slovinsko

 • rozloha – 20 000 km2
 • počet obyvatel – 2 miliony
 • státní zřízení – republika
 • úřední jazyk – slovinština
 • člen EU
 • měna – euro
 • hlavní město – Lublaň
 • na rozhraní jihovýchodní, jižní a střední Evropy
 • přístup k Jaderskému moři – 30 km dlouhý záliv
 • přírodní podmínky
  • hornatý stát, Alpy (Julské Alpy), nejvyšší hora – Triglav (2864 m. n. m.) - vrchol je na státním znaku i vlajce Slovinska
  • Karavanky
  • na jihu – Kras – dalo název krasovým pohořím – vápencové
  • jeskyně, závrty, tvary krasového reliéfu – polje
  • řeka – Dráva, Sáva
  • podnebí – mírné, kontinentální, výšková stupňovitost
 • Slovinsko bylo součástí říší – Římská říše, Franská říše, Habsburská říše
 • poté součástí Jugoslávie, rozpad státu – 1991, nejnovější – Kosovo - 2008
 • hospodářství
  • dovoz surovin
  • strojírenství, chemický průmysl, automobilový průmysl (Renault) – Novo Město, lyže Elán, spotřebiče - Gorenije
  • považuje se za jeden z nejrozvinutějších států Balkánského poloostrova

Chorvatsko

 • rozloha – 56 000 km2
 • počet obyvatel – 4,5 milionu
 • hlavní město - Záhřeb
 • státní zřízení - republika
 • vnitrozemská oblast – Slavonije
 • pobřežní část – Dalmácie, Jaderské moře
 • poloostrovy – Istrijský (centrum Pula)
 • ostrovy – Krk, Korčula, Brač, Hvar, Cres
 • přírodní podmínky
  • pohoří – Kapela, Velebit – krasová oblast
  • Dinárské hory
  • Velká a Malá Uherská nížina – souhrnně Panonská nížina
  • podnebí – subtropické středomořské podnebí
  • místní vítr – studený, suchý – bora
  • řeky – Neretva – ústí do Jaderského moře
  • jezera – Plitvická jezera
 • tvar podkovy – nevýhodné, obtížná doprava, pobřežní plavba – kabotáž
 • zemní plyn, strojírenský průmysl – v hlavním městě, přístav Rijeka, Pula, Split, Dubrovnik, cestovní ruch
 • ropovod Adria, terminál v Rijece
 • zemědělství – olivy, brambory, hroznové víno, zelenina, ovoce, Dalmátské ostrovy – rybolov
 • Dubrovnik – nejstarší lékárna na světě

Bosna a Hercegovina

 • jižní soused Chorvatska
 • rozloha – 51 000 km2
 • počet obyvatel – 4 miliony
 • státní zřízení – republika
 • jazyk – srbochorvatština
 • hlavní město – Sarajevo
 • centrální část bývalé Jugoslávie
 • řeky – Drina, Sáva, Neretva
 • hornatý stát – Dinárské hory
 • podnebí – mírné, ovlivňováno nadmořskou výškou, málo pláží
 • krátce existovalo Bosenské království – 14. století, poté součástí Osmanské říše, 1878 – součástí Rakouska-Uherska, po první světové válce součástí Jugoslávie, samostatný stát – 1992, občanská válka se Srby, Daytonská dohoda
 • obyvatelstvo – bosenští muslimové (50 %), Srbové (30 %), Chorvati
 • hospodářství – jedna z nejchudších balkánských zemí, málo nerostných surovin – železná ruda, bauxit
 • rozvoj strojírenského průmyslu, Sarajevo – montážní linka na automobily – pobočka Volkswagnu
 • zemědělství – podobné jako v Chorvatsku, hodně ovoce – hrušky, švestky na pobřeží, rozvoj dřevařského průmyslu
 • atentát na Františka Ferdinanda d'Este – 1914

Makedonie

 • rozloha – 26 000 km2
 • počet obyvatel – 2 miliony
 • hlavní město – Skopje
 • jazyk – makedonština
 • vnitrozemský stát
 • hornatý stát
 • dříve k ní patřilo Bulharsko, část Řecka
 • nejvyšší hora – Korab (2764 m. n. m.)
 • seismicky nestabilní, 1993 – Skopje zničeno zemětřesením
 • řeka – Vardar (v Řecku se jmenuje Axios) – do Soluňského zálivu, Egejského moře
 • na hranicích s Albánií – tektonická jezera – Ochridské, Prespanské jezero
 • Alexandr Makedonský

Srbsko

 • hlavní město - Bělehrad

Černá Hora (Monte Negro)

 • hlavní město - Podgorica

Kosovo

 • hlavní město – Priština

 • povrch – hornatý, Dinárské hory – krasový původ, Prokletije, Kopaonik
 • řeky – Morava, Dunaj, Sáva, Drina
 • jezero – Skadarské jezero – na hranici s Albánií
 • obyvatelstvo – mnoho národností, různá náboženská vyznání – občanská válka, nejvíce Srbů (pravoslavní), Albánci (muslimové), Černohorci, Maďaři
 • hospodářství – v troskách, suroviny – hnědé uhlí, málo ropy, zemního plynu, barevné kovy – měď, zinek, olovo, rudy, železo, stříbro
 • průmysl – hutnický, strojírenský – automobily, chemický – umělá hnojiva, léky

přednáška

 • Medjugorje – jedno z nejvýznamnějších poutních míst katolíků
 • Ramadán – muslimský svátek, měsíc se nejí a nepije se během dne
 • Bosňáci – Bosenští muslimové, Hercegovina více křesťanská
 • Josip brož Tito – prezident Jugoslávie, diktátor, po jeho smrti se od Jugoslávie odtrhly Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Chorvatsko
 • Radovan Karadžič – bosenský Srb, který měl na starosti obklíčení Sarajeva
 • genocida ve Srebrenici – vyhlazování muslimů bosenštími srby – 8000 během tří dnů
 • Daytonská dohoda – konec války v Bosně a Hercegovině, 2 entity – Federacija Bosna i Hercegovina, Republika Srpsko, Republika Srpska se chce odtrhnout, mají tři prezidenty, nefunkční systém, proto mají mezinárodní správu – mají protektora – Miroslav Lajčák (Slovák)

Rumunsko

 • rozloha – 340 000 km2
 • počet obyvatel – 23 milionů
 • člen EU, OSN
 • hlavní město – Bukurešť
 • má přístup k Černému moři - 350 km
 • administrativní jednotka - župa
 • povrch – Transylvánská vysočina (Sedmihradsko) – Dracula, Apusenské hory, Jižní Karpaty (Transylvánské Alpy), Východní Karpaty
 • nejvyšší hora - Moldoveanu
 • nížiny – Valašská (Rumunská), Velká uherská nížina,
 • Banat, Vojvodina, Dobrudža (hranice s Moldávií) – historické oblasti
 • přímořské podnebí, studené zimy v Karpatech
 • řeka Dunaj – ústí delta, kolem bažiny, délka delty – 1 km
 • hydroelektrárna Železná vrata
 • Historie: Římani – Trácie, Osmanská říše, komunistický režim
 • obyvatelstvo – Rumuni, Maďaři, Němci, Romové
 • hospodářství – nerostné bohatství – nevyužívá se, ropa, zemní plyn, černé, hnědé uhlí, kamenná sůl, bauxit, železo, zinek
 • strojírenství, hutnictví, chemický průmysl
 • zemědělství – slunečnice, cukrová řepa, zelenina, ovoce, rybolov není rozšířen
 • chov – kozy, ovce, skot
 • města – Temešvar, Brašov - památky, Sibiu
 • průsmyk - Predeal
 • města – Bukurešť, Temešvar, Sibiu, Craiova, přístav Konstanca, Ploješť – ropa, zemní plyn, Brašov

Bulharsko

 • rozloha 111 000 km2
 • počet obyvatel – 8,5 milionu
 • člen EU, OSN
 • hlavní město – Sofia
 • měna – lev
 • pohoří – Stará planina (Balkán), nejvyšší hora Staré Planiny – Votev, Vitoša, Rila (Musala), Pirin – poslední tři – Trácko-makedonský masiv, Hornotrácká nížina
 • řeky – Dunaj, Struma, Marica
 • podnebí – středomořské
 • obyvatelstvo – menšiny - Romové
 • hospodářství:
 • pestré nerostné suroviny, ale využívají se málo
 • hnědé uhlí v údolí řeky Marica – Plovdiv; meď, železo, cín, zinek
 • hutnictví v okolí Sofie – Pernik; petrochemický průmysl – přístav Burgas – přístav Černého moře; tradiční potravinářský průmysl, zpracování tabáku
 • zemědělství zaměřeno na rostlinou produkci – pšenice, kukuřice, zelenina – rajčata, paprika, ovoce – meruňky, broskve, vinná réva; tabák, jih – bavlna; pěstují květiny – růže na výrobu růžového oleje, farmaceutický průmysl, léčebné účely, vypěstovali i černou růži, středisko pěstování růží – Kazanlak
 • živočišná výroba – ovce, skot, kozy
 • turistický průmysl - přístavy Varna, Nesebar, Burgas, zimní centrum – Vitoša
 • administrativní členění – 9
 • města – Plovdiv, Stará Zagora, Ruse – na hranicích s MaďarskemPřidal: Aleinad 20. 1. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 691
Zhlédnuto: 13183 krát