< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Egypt v období staré až střední říšeEgyptská kulturaDějepis

Egypt v období nové až pozdní říše

24. října 2006

-    nástupce Sekenjenra je Ahmose, dokončil vyhnání hyksósů => nová říše

    ·    nová říše (16. - 11. století BC)
-    Egypt sjednocen, obnoveny výboje (Sinaj, Núbie - spravována místokrálem)
-    v Egyptě jsou i panovnice - Hatšepsa, Nefertiti, převlékaly se za muže, funkce spoluvládce pokračuje, občas státní převraty, neúspěšní byli krutě trestáni (vysocí úředníci dostali možnost sebevraždy, ostatním uřezávány uši, nos => počátky chirurgie), při zásadních změnách odstraňována jména předchozích špatných panovníků
-    Ramesse II., rozsáhlá stavební činnost, roku 1285 BC bitva u Kadeše, Egypt proti Chetitům (Muvatališ), remíza, mírová smlouva, oba státy se zřekly vzájemného násilí, dohoda na vzájemné pomoci při napadení, vydávání politických uprchlíků, nikdy neporušena
-    13. - 12. století BC - do Egypta vpadli mořské národy a Lybijci, v Egyptě se zhoršuje situace, úpadek moci panovníka, počátkem 11. století BC v Egyptě hladomor, občanská válka, centralizovaný stát se rozpadá

    ·    3. přechodné období (11. - 7. století BC)
-    severní Egypt ovládli Lybijci, vytvořili své státy, přijali egyptskou kulturu, na jihu Napatské království, centrum ve městě Meroé, zde smíchaná kultura místní a egyptská, pyramidy jsou vyšší jehlany
-    v 7. století BC Egypt ovládli Asyřané (Assarhadon), nejsou schopni Egypt trvale ovládat, Sais - centrum, panovník Psammték - zbavil se asyrské nadvlády

    ·    pozdní říše (7. - 4. století BC)
-    nástupci pokračují ve výbojích, ovládáno území až po Eufrat, válka s novobabylónskou říší, ústup
-    Ahmose II. - poslední velký vládce, na trůn se dostal po vojenském převratu, ovládl Kypr, usiloval o spojenectví proti Peršanům, roku 565 BC - bitva u Pelusia, Egypt poražen, vítězí Kambýz, Peršané se snažili v zemi zachovat klid, dohoda na spolupráci s částí egyptské šlechty
-    5. století BC - tři velká protiperská povstání, obnoven nezávislý Egypt, 4. století BC - dlouhé války proti Peršanům, 332 BC - války skončily, protože Persko porazil Alexandr Veliký (Makedonský) a stal se faraónem
Přidal: developer 8. 1. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 298
Zhlédnuto: 3880 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Egypt v období staré až střední říšeEgyptská kulturaDějepis