< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Poválečný vývoj v EvropěUpevnění moci ruských bolševikůDějepis

Poválečný vývoj ve světě

·  zatímco v Evropě Versaillská konference, o vývoji na dálném východě a v Tichomoří jedná Washingtonská konference – 1921 – 1922, účastní se zde Británie, Francie, USA, Japonsko – hlavní účastníci, potvrzení tzv. Hayova doktrina – John Hay – americký státní tajemník, velmoci mají volný přístup na Čínský trh, smlouvami nejvíce získali USA, systém smluv se zhroutil počátkem 30. let, když Japonci zaútočili proti Číně

·  Čína:

o   nepokoje už před válkou – 1911 – pád monarchie, 20. léta – dva veké hladomory v důsledku sucha, rozšířil se banditismus, vláda není schopná si se situací poradit, dále pronikání bolčevických myšlenek z Ruska, ti získali sympatie mezi rolníky

o   část politiků se snažila Čínu stabilizovat – založili stranu – Kuomintang – chtěla omezit přístup cizinců a obnovit čínské hospodářství, vůdcem – Sunjatsen – aby zajistil stabilitu, navázal kontakty s komunisty a snažil se s nimi dohodnout, komunisté o to nestáli a chtěli ovládnout celou Čínu

o   1927 – v provincii Chai-lu-feng nastolili svou diktaturu, vůdcem – Peng-pai – vůdce povstalců, aby zastrašil obyvatelstvo, tak pořádal veřejné popravy svých odpůrců – byly spojeny s bankety, účastníci pak museli jíst srdce a játra popravených, nakonec ho zavraždili jeho vlastní lidi 1931

o   nástupce v komunistické straně – Mao-ce-tung

o   se situací nespokojen generál Čankajšek – odstranic Sunjatsena a sám se chopil moci, zahájil tvrdý postup proti komunistům

o   1931 – komunisté vyhlásili v provincii Tiang-si vyhlásili svůj stát a v krátké době zavraždili asi 200 000 lidí, nakonec jejich stát likvidován, ale v Číně vypukla občanská válka

·  Mongolsko:

o   původně součást Číny, 1921 vyhlásili nezávislost

o   pronikli tam z Ruska komunisté – získali přívržence, 24 proveldi úspěšný státní převrat, vůdce komunistů – Čojbalsan, Mongolsko se tak stalo 2. státem, kde zvítězili komunisté, silný vliv Rusů – zavedena azbuka

·  Indie:

o   britská kolonie

o   po válce silné hnutí za nezávislost

o   stoupeci nezávislosti založili svou stranu – Indický národní kongres, významný představitel – Mahátmá Gándhí – chtěl získat nezávislost nenásilnou kampaní, např. formou protestu – stávka v sedě, Indové vyšli do ulic, sedli si a mohli se modlit – Angličané se nikam nedostali

o   Indický národní kongres – mělo i levicové křídlo, bylo pro ozbrojené řešení, vůdce – Džavaharlár Nehrú, levice se neprosadila

o   aby Angličané udrželi zemi pod kontrolovou, tak občas podněcovali národnostní a náboženské nepokoje – aby se Indové nesjednotili proti nim

o   Indie nezávislost nezískala

·  Turecko:

o   po pádu Osmanské říše – zrušena monarchie, vznik republiky, silný vliv Řecko, Itálie, Británie

o   proti cizímu vlivu se postavil generál Mustafa Kemal-Atatürk – zasloužil se o nezávislost Turecka, odstranil vliv islámského duchovenstva na stát, prosadil evropský způsob života, např. zakázal žeám nosit závoje, mužům zakázal nosit fezi, zavedl latinku, tvrdě likvidoval opozici, reformy úspěšné, dodnes nejdemokratičtější zemí z islámských zemí

o   podobné reformy v Afganistánu a Íránu – dnes už tolik ne

·  Arabové:

o   zbavili se Turecké nadvlády – vznik nezávislých států – Saúdská Arábie, Irák, Zajordánsko, Egypt, Britské a Francouzské kolonie – Britskou – Palestina, Francouzskou – Sýrie, Libanon, v Palestině se usaduje mnoho židů z Evropy, dostávají se do konfliktu s místními Araby – počátek dlouhodobého konflitku

·  Afrika:

o   Habeš (Etiopie), Libérie – jediný dva nezávislí

o   zbytek Afriky rozdělen mezi koloniální velmoce

o   hospodářsky nejvyspělejší – Jihoafrická unie díky svému nerostnému bohatství

o   vznikají zde protikoloniální hnutí, Egypt – získal nezávislost, v Maroku a Tunisku vypuklo protifrancouzské povstání – potlačeno

·  Latinská Amerika:

o   za války některé spojenci Dohody – Brazílie, Argentina, Mexiko – po válce hospodářský vzestup

o   hlaví vliv USA

o   z iniciativy USA je v roce 1923 podepsána Panamerická smlouva – členské státy navazují hospodářskou spolupráci

o   Jihoamerické státy – politicky nestabilní – časté státní převraty – na Kubě, v Brazílii, Venezuela, Kolumbie
Přidal: tess.for 6. 1. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 647
Zhlédnuto: 5582 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Poválečný vývoj v EvropěUpevnění moci ruských bolševikůDějepis