< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Kirchhoffovy zákonyGalvanické článkyFyzika

Elektrický proud v kapalinách

elektrolyt – kapalina - roztok kyseliny, soli, zásady
elektrolytická disociace – rozštěpení látky na kladné a záporné částice
ionty – kladné (kationty) a záporné částice (anionty)
elektroda - kladná (anoda), záporná (katoda)
elektrolýza – látková výměna, ke které dochází při průběhu elektrického proudu

Faradayovy zákony pro elektrolýzu

1) hmotnost vyloučené látky je přímo úměrná náboji, který prošel elektrolytem
m = A . I . t
I = Q / t
A ... elektrochemický ekvivalent (tabulky)
[A] = kg C -1

2) látková množství různých látek vyloučených při elektrolýze stejným nábojem jsou chemicky ekvivalentní
A = Mm / F . ný
ný .. počet elementárních nábojů potřebných k vyloučení jedné molekuly
F ... Faradayova konstanta
F = NA . E = 9, 65 . 104 C . mol -1

praktické využití elektrolýzy
- pokovování
- autobaterie
- výroba hliníku, sodíku
- galvanické leptání

Voltampérová charakteristika

- graf, přímá úměrnost, platí Ohmův zákon, závisí na použitých elektrodáchPřidal: Aleinad 5. 1. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 133
Zhlédnuto: 4135 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Kirchhoffovy zákonyGalvanické článkyFyzika