< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Biologická determinaceVývojová determinaceZáklady společenských věd

Sociální determinace

- lidská psychika - sociální ráz
- během života se polidšťuje
- bez lidské společnosti nemohou vzniknout projevy lidské psychiky
- obsah psychiky se odráží podle sociálního prostředí
- cizí země - každá společnost má své požadavky, tradice, systém norem
- je dobré znát sociální prostředí člověka
- úroveň psychiky se odvíjí od množství a kvality sociálních vlivů
- vlivy mají být různorodé a přiměřené věku

hospitalismus

- vzniká kvůli nedostatku nebo špatné kvalitě sociálních vlivů
- člověk dlohodobě trpí nedostatkem sociálních vlivů - lidé v ústavech
- chudší city, menší slovní zásoba, strachy, obavy, zábrany, handicapy v pohybové oblasti

deprivace

- sociální, většinou děti, které jsou ochuzeny o nějaké sociální vlivy
- rodiče se jim nevěnují nebo se o ně naopak příliš bojí
- citová deprivace, komplexy

sociální prostředí

- lidé, předměty, příroda, normy, pravidla - upravují vztahy

vztahy

J - J (jedinec - jedinec)

- např. matka a dítě - specifické citové zabarvení, umocňuje sociální vliv vztahu

J - S (jedinec - skupina)

- různé sociální skupiny - rodina, širší rodina, školka, škola, práce, kroužky
- vstupujeme do skupin, „vrůstáme“ do nich, zjišťujeme, co máme dělat, co se od nás očekává - socializujeme se

S - J (skupina - jedinec)

- jsme členem skupiny - máme určité postavení
- hrajeme společenskou roli - souhrn potřeb, cílů, názorů, dovedností, činností - mají charakterizovat roli, kterou hrajeme
- v opačném případě - problémy, některé role ale nemůžeme opustit, některé ano

S- S (skupina - skupina)

- anarchisté x stát, nacisté - Židé

společenské vztahy

- upravovány společenskými normami - základ v etice (mravnost)

normy

- uznávané, všeobecně platné, různá síla závaznosti

společenské návyky

- slušné nebo neslušné - společenské chování
- při porušování - žádné sankce (úředního rázu), ale např. posměch lidí - hygiena, vulgarita

společenské obyčeje

- mravní, při porušení - mravní odsouzení
- nelze trestat zákonem - chování dětí k rodičům, sousedů

zákony

- co je přípustné, zákonné, nezákonné
- určitým způsobem trestáno státem - brání zájmy jednotlivce a státu

tabu

- zakázané, nechutné
- dáno typem civilizace
- porušují ho obvykle narušení lidé

výtvory lidské společnosti

- věda - ovlivňuje představy
- umění - odrazem civilizace
- média
- vztah k přírodě, bydlení

- sociální a biologická determinace - obousměrný vztah - v ideálním případě - sociální vlivy jsou v souladu, máme možnost, aby na nás působily, možnost zprostředkování

mechanismy sociální determinace

- během života dochází k socializace prostřednictvím sociálního učení
- osvojujeme si lidské projevy, chování, vlastnosti
- a) napodobování - úsměv, zvuky
- b) sociální kontrola - vnější - lidé, rodina, škola, vnitřní - svědomíPřidal: Aleinad 27. 12. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 432
Zhlédnuto: 7475 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Biologická determinaceVývojová determinaceZáklady společenských věd