< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Jazykověda a její disciplínyČeština a jazyky příbuznéMluvnice

Národní jazyk

- jazyk, který používají příslušníci určitého národa - zahrnuje všechny podoby jazyka - spisovný, nespisovný
- národním jazykem Čechů, Moravanů a Slezanů je český jazyk
- existuje kolem 3000 jazyků

mateřská řeč

- jazyk, kterým jsme hovořili od raného dětství
- aktivní bilingvista - od raného dětství hovoří dvěma jazyky

jazyková norma

- soubor relativně ustálených jazykových prostředků a pravidel
- řídí se jimi uživatelé daného jazyka ve vzájemné komunikaci

kodifikace

- prohlášení normy za spisovnou

jazykové příručky

- Pravidla českého pravopisu
- Stručná mluvnice česká
- Slovník spisovného jazyka českého
- Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
- Základní mluvnice českého jazyka

spisovný jazyk

- slouží příslušníkům určitého národu
- reprezentativní funkce
- ve školách, na úřadech, sdělovací prostředky, odborná literatura, většina umělecké
- není jazykově ani stylisticky jednotný
- hovorové, knižní, neutrální, archaické prostředky
- hovorové - pro běžnou komunikaci
- neutrální - běžné i oficiální situace - obřady, blahopřání
- knižní - v umělecké literatuře - přechodníky, jmenné tvary přídavných jmen, slovesné vazby
- archaické - v uměleckých dílech, pro ozvláštnění textu - Vančura

hovorový jazyk

- soubor spisovných jazykových prostředků
- mluvená i psaná
- v hláskách - mlíko, líp
- ve slovotvorbě - pololetky
- ve skladbě
- ve frazeologii - dneska
- prvky nespisovného jazyka

nespisovný jazyk

- nářečí - dialekty - hovoří se jimi na určitém území
- historicky - důsledek izolace lidí
- česká nářečí - východočeská, středočeská, českomoravská, západočeská
- moravská nářečí - sever - lašské, střed a jih - hanácké, východ - moravskoslovenské

- interdialekty - nadnářeční celky
- vznikly z několika místních nářečí, jejich rozdíly se stíraly
- rysy společné většímu počtu nářečí, postrádají okrajové prvky

- obecná čeština
- vznikla na základě středočeského nářečí, rozšířila se po celých Čechách až na západní Moravu a do větších moravských měst
- hranice mezi obecnou a hovorovou češtinou není vždy jasná

- slang
- mluva profesní nebo zájmové skupiny - zdravotnický, myslivecký, hornický, vojenský, studentský, počítačový)

- argot
- mluva lidí na okraji společnostiPřidal: Aleinad 23. 12. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 336
Zhlédnuto: 4897 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Jazykověda a její disciplínyČeština a jazyky příbuznéMluvnice