< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >1. světová válkaČeská politika za první světové válkyDějepis

Boje v letech 1917-18

·  poč. 1917 vyvrcholilo napětí mezi USA a Německem, USA vyhlásili Německu válku, Američané se podíleli hlavně na bojích v Atlantiku, zavedli tzv. konvojový systém – obchodní lodě doprovázeli torpédoborce, podařilo se jim omezit účinnost ponorkové války

·  jaro 1917 – Fr. armáda je poražená na západní frontě, hrozí rozklad Francouzské armády

·  v létě 1917 – do Francie přicházejí první Američtí vojáci – důležitá morální pomoc pro Francii – armáda zůstala bojeschopná

·  podzim 1917 – vítězí Rakousko-Uherská armáda na Italské frontě, Italové byli zatlačeni až k řece Pijávě – probíhají zde těžké boje

·  únor 1917 – počátek nepokojů v Rusku – Rusko je na tom špatně hospodářsky i vojensky, obyvatelstvo tím trpí, v Rusku dochází ke státnímu převratu – Nikolaj II. zatčen a je držen v domácm vězení, vznikla prozatimní vláda, ale nepokoje pokračují dál, Němci využili situace

·  duben 1917 – Němci dopravili do Ruska Vladimira Lenina – vůdce bolševiků, za války v emigraci, pochopili, že když ho tam dopraví, tak Rusko rozvrátí

·  Lenin – začal aktivizovat bolševiky, ti začali zachovat sověty a chystali se převzít moc

·  bolševici – neovládli většinu sovětů, někde vznikli sověty i bez nich, neměli v nich většinu

·  na prvním sjezdu sovětů v létě 1917 – sověty podpořili prozatimní vládu

·  bolševici – postavili se proti a vyvolali nepokoje – jsou ale potlačeni

·  po potlačení nepokojů – vzniká nov prozatimní vláda – v čele s Alexandrem Kerenskim – patřil k eserům – pro část armády byla jeho armáda příliš levicová

·  srpen 1917 – pokus o vojenský převrat proti vládě, v čele stojí generál Lavr Kornilov, byl ale neúspěšný, Kerenského vláda je ale oslabena – toho využili bolševici – vytvářejí Rudé gardy

·  7. listopad 1917 – Rudé gardy obsadili sídlo vlády – Zimní palác, někteří ministři zatčeni, ale Kerenskij uprchl

·  bolševici – vytvořili společně s levicovými esery novou vládu, v čele – Lenin, nová vláda chce získat podporu obyvatel líbivými sliby – Lenin slibuje rozdělit státní půdu rolníkům, slibuje ukončit válku, sliboval, že každý národ Ruska si může svobodně rozhodnou, jeslti bude nezávislý, nebo zůstane v Rusku – žádný z nich nebyl dodržen

·  aby se bolševici udrželi u moci, tak zahájili mírová jednání s Německem – byla složitá a zbytečně dlouhá

·  únor 1918 – Němcům došla trpělivost – zahájili úteok na východní frontě, Ruská fronta se zhroutila

·  bolševici museli přistoupit na podmínky neměckého míru – podepsán v Brestu Litevském, bolševici zachránili mírem svou vládu, vznikla nezávislá Ukrajina pod ochranou Německa, pod kontrolou Němců je i Pobaltí a Bělorusko

·  Němci vojáky z východní fronty přesunuli na západ

·  léto 1918 – velký německý útok na západní frontě, ale Německo už hospodářsky na válku nestačí, postup je zastaven

·  léto 1918 – Němci a bolševici uzavřeli novou smlouvu – bolševici slíbili Němcům dodávky surovin pro další vedení války, na její základě získali nezávislost Pobaltské státy a Gruzie, z protivníků se stávají spojenci, dodávky surovin ale válku nemohli zvrátit

·  válkou je oslabeno i Rakousko-Uhersko – dochází k vojenským vzpourám, místa vzpour – Boka Kotorská, Kragujevac, Rumburk, všechny vzpoury byly potlačeny, armáda je demoralizovaná

·  srpen 1918 – dohoda prolomila západní fronta

·  Balkán – poraženo Bulharsko

·  říjen 1918 – zhroucení italské fronty

·  28. říjen – Rakousko-Uhersko přijímá příměří a začíná se rozpadat

·  10. listopad – německý císař Wilhelm II. se vzdádá trůnu a emigruje do Holandska

·  11. listopad – příměří přijímá i Německo – konec 1. světové války, počátek mírových jednání
Přidal: tess.for 9. 12. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 493
Zhlédnuto: 4284 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >1. světová válkaČeská politika za první světové válkyDějepis