< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Chetitská říšeŽidé ve starověkuDějepis

Féničané

7. listopadu 2006

-    na území dnešního Libanonu a Izraele, „foiniklis“ = látka purpurové barvy, sami se nazývali podle města, odkud pocházeli, původ nejasný
-    omezené plochy zemědělské půdy jsou maximálně využity, obilí, vinná réva, ovocné stromy, olivy, meruňky, chov oslů, psů, krav, důležitý také rybolov
-    území bohaté na nerostné suroviny, dobří obchodníci, výborní mořeplavci (orientace podle malého vozu), kolem roku 600 BC obepluli Afriku (za tři roky), obávaní piráti
-    zakládali obchodní osady na pobřeží (Kartágo), z některých se pak staly samostatné státy, před 3000 lety BC vznikají první města na pobřeží, potom městské státy (Tyros, Sídon, Byblos, Ugarit), nikdy nevytvořili centralizovaný stát
-    v každém městském státě dědičný král, panovníci se dělili o moc s radou starších, v období cizí nadvlády často ponecháváni ve funkci, když uznali nadřazenost dobyvatele
-    3. - 2. tisíciletí BC - Fénicie pod silným vlivem Egypta, část území Egypt přímo ovládal
-    počátkem 12. století do Fénicie pronikli Asyřané (Tiglatpilesar I.), vybírali vysoké daně a vládce nechali ve funkcích, někteří panovníci se pokusili proti Asyřanům povstat - 9. století BC - Maatenbaal, Adonibaal, na čas zastavili jejich pronikání
-    v 8. století BC pak Asyřané porazili Fénicii a zcela ji ovládli, po pádu Asýrie (612 BC) obnovena nezávislost městských států
-    brzy mají o Fénicii zájem Peršané a nakonec ji ovládli, ale městům ponechali samosprávu, po čase se z obou stávají spojenci - např. jim Féničané stavěli lodě v řecko-perských válkách
-    roku 333 BC do Fénicie vpadl Alexandr Makedonský, je zde silný vliv Řecka (féničtina vytlačována řečtinou), 2. století BC - nezávislost pouze v Tyrosu a Sídonu
-    v 1. století BC má o území zájem Řím, roku 64 BC Římané dobili Tyros a Sídon = konec nezávislosti Fénicie
-    polyteistické náboženství, každé město uctívá svého boha, ti jsou propojeny různými příbuzenskými vztahy, obřady v přírodě (hory, posvátné prameny, posvátné stromy - cedr, posvátné kameny), oběti - rostlinné, živočišné i lidské (děti), mumifikace (ne tak dokonalá), bůh Ba'al byl znám i jinde
Přidal: developer 7. 12. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 319
Zhlédnuto: 3221 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Chetitská říšeŽidé ve starověkuDějepis