< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Rusko na přelomu 19. a 20. stoletíMezinárodní vztahy na přelomu 19. a 20. stoletíDějepis

Japonsko na přelomu 19. a 20. století

·  ve 2. polovině 19. století – Japonci končí s politikou izolace, jsou navázány obchodní styky s Evropou, vláda podporuje průmysl – lehký průmysl – textilní, těžký průmysl až v 90. letech 19. století

·  Japonsko – stále závislé na dovozu surovin a strojů – Japonci zahájili výbojnou politku – aby nebyli závislí na dovozu surovin

·  konec 19., století – probíhá rychlá modernizace – buduje se doprava, spoje, finančnictví (moderní), vznikají první monopoly

·  Meidži – éra reforem v tomto období, období likvidace feudálních přežitků – odstraněn monopol šlechtického vlastnictví půdy, zrušena privilegia samurajů, zavedena všeobecná braná povinnost

·  70. léta 19. století – povstání samurajů – nelíbilo se jim, že zbraně můe nosit i někdo jiný – díky reformě (braná povinnost), nakonec se vláda s nimi dohodla

·  80. léta 19. století – v Japonsku vznikají moderní politické strany – požadují vytvoření parlamentu a ústavy – snaha úspěšná – 1889 – císař Macuhito vyhlásil ústavu, vzorem pruská ústava

·  císař – stále považován za boha – 1924 – to teprve zkončilo, císař rozsáhlé pravomoce – schvaluje a vyhlašuje zákony, svolává a rozpouští parlament, vrchní velitel armády

·  parlament – dvoukomorový, jednu sněmovnu jmenuje císař, druhá vzniká ve volbách, ale vysoký volební cenzus – jenom 1% obyvatel

·  velký vliv a politiku má skupina Genró – političtí důchodci, radili císaři, měli velký vliv na politiku

·  v 90. letech se Japonsko zbavilo nerovnoprávných smluv s Evropskými zeměmi, podíleli se na potlačneí boxerského povstání v Číně, dobré vztahy s Bitánií a USA, zhorčení vztahů s Ruskem kvůli Číně – je tam území, o které mají zájem obě země – Mandžusko – je zde hodně Rusů, na nátlak velmocí odsud byli nuceni Rusové stáhnout své vojáky, dopustili se zde podvodu – převlékly je do jiných uniforem – převlékli je do uniforem lesních hlídačů

·  1903 – Rusové obsadili město Mukden – město v Mandžusku, to vyvolalo protesty Japonců – přerušili s Rusy diplomtické styky

·  únor 1904 – Japonci podnikli odvetný útok na ruskou pevnost Port Artur

·  Rusové válku přivítali – počítali s vítězstvím, ale podcenili protivníka – Port Artur se dostává do japonské blokády, Japonci nakonec zničili Ruské loďstvo, později se jim podařilo pevnost dobýt také v lednu 1905

·  podzim 1904 – rozsáhlé pozemní boje na území Mandžuska – vrcholí v únoru až březnu 1905 – bojuje se o Mukden – do té doby vůbec největší bitva v dějinách, 650 tisíc vojáků, frontová linie dlouhá 200 km, válka měla podobný zákopový charakter, bojiště už připomíná bojiště 1. světové války, Rusové poražení

·  květen 1905 – námořní bitva u Cušimi – Ruské loďstvo opět poraženo

·  Rusové - musejí vyklidit Mandžusko

·  Japonsko – stává se velmocí na dálném východě

·  prohra nebyla tak katastrofální – mír sprostředkovali USA, Američané měli zájem na rovnováze sil na Dálném východě

·  Japonci – zaměřili se na Koreu, nejprve zde Japonci zorganizovali státní převrat – vzniká zde projaponská vláda

·  1910 – dochází k anexi Koree – anexe = násilné připojení jednoho státu k druhému – Korea se stává součástí Japonska – získali území, kde jsou nerostné suroviny

·  později se Japonci snaží posílit své postavení výhodnými smluvami – další smlouvy s Británií a Ruskem
Přidal: tess.for 3. 11. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 485
Zhlédnuto: 9949 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Rusko na přelomu 19. a 20. stoletíMezinárodní vztahy na přelomu 19. a 20. stoletíDějepis