< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Počátky římského státuKrize římské republikyDějepis

Římské výboje v období republiky

Po vyhnání Etrusků z Říma probíhá válka proti Řekům. Objevuje se nový nepřítel – Galové – 387 dobyli Řím, ale chtěli jen výkupné. Římané válčí proti Italikům. – byli postupně ovládnutí. Po ovládnutí Itálie Římany je jejich hlavní konkurent Kartágo – původně byli spojenci proti Sicilským Řekům, pak byla záminkou ke konfliktu vzpoura původních Syrakuských žoldáků, někteří požádali o pomoc Řím a část o ni požádala Kartágo. Kartágo pomoc poslalo, to Římany znepokojilo.
Začíná první punská válka (Římané říkají obyvatelům Kartága Punové) – 264 – 241 př. n. l. – zpočátku byly síly vyrovnány. V Kartágu byli spartští vojenští velitelé, např. Xynthippos – porazil Římany v Africe. Dějištěm bojů je Sicílie. Včele kartagenských vojsk stál Hamilkar Barkas. Římané zablokovali přístavy Kartága. 241 př. n. l. římský konzul Gaius Catulus porazil v námořní bitvě Kartágo. Římané vyhráli, ovládli kartagejskou část Sicílie.
Řekové zůstali nezávislí, byli na straně Římanů. Kartagejci hledali náhradu za Sicílii, pronikli do Hispánie, založili si tam město Nové Kartágo – velký zdroj nerostů. Kartagejci začali budovat silnou armádu – velitel Hanibal zahájil tažení proti Římu.
Začíná druhá punská válka v 218 – 201 př. n. l. – Hanibal zaútočil ze severu, přidali se k němu Galové, zahájili 217 př. n. l. bitvu u Trasimenského jezera, Hannibal táhne na jih Itálie – 216 př. n. l. bitva u Nannae, kde vyhrává Kartágo.
Kartagejci nedostali na svou stranu Italické kmeny, protože drancovali pro zásoby. Římané se rozhodli zaútočit přímo na Afriku. Hannibal musel opustit Itálii a válka pokračuje v Africe. Na straně Kartága bojují i Syrakusy.
212 př. n. l. Římané dobyli Syrakusy a město ničili. Zahynul i Archimédes – konstruktér válečných strojů.
V roce 202 př. n. l. proběhla bitva i Zany – Hanibal byl poražen. Kartágo je tedy poraženo. Ztratilo všechna zámořská území, které se staly římskými provinciemi.
Kartágo ztratilo většinu vojska a muselo zaplatit 260 tun stříbra jako válečnou náhradu. Kartágo také nesmělo vést žádnou válku bez souhlasu Říma.
Římané ve druhé polovině 2. století př. n. l. pokračují proti Řekům – porazili Antihonovce. Roku 146 př. n. l. dobyli a zničili Korint.
Další výboje jsou do Sýrie a do Egypta. Někteří politici si nepřáli existenci Kartága.
Začíná třetí punská válka – 149 – 146 př. n. l. cílem bylo Kartágo zničit. Kartágo bylo obléháno, bránilo se v obklíčení, pak bylo město dobyto a zbořeno a místo, na kterém stálo, bylo prokleto. Na dobytém území byla vyhlášena provincie Afrika.
Roku 233 př. n. l. získali Římané město Pergamon. Pergamský král Eumenos II. neměl nástupce, a tak odkázal město Římanům.
Vzniká také provincie Asie.Přidal: jenikkozak 27. 10. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 420
Zhlédnuto: 4000 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Počátky římského státuKrize římské republikyDějepis