< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Zánik západořímské říšeŘímská kulturaDějepis

Vznik germánských států v oblasti Západořímské říše

V římských provinciích dochází k procesu romanizace – místní obyvatelstvo přijímá latinu – ta se mísí s místními jazyky a vznikají románské jazyky. Přijímají také římskou kulturu, životní styl, náboženství, organizaci státní správy a zákony.
Centra romanizace byla města – vznikala z vojenských táborů. Bohatí domorodci se stávali římskými občany, sloužili v armádě nebo to bývali římští politici.
S růstem hospodářského významu provincií rostou i separatistické tendence. Podíl obyvatel impéria tvoří Germáni – například Vizigóti – náčelník Odoakar svrhl Romula Augustula a prohlásil se králem říše Vizigótů – v dnešní Itálii. Proti tomu se postavil východořímský císař Zeno a uzavřel spojenectví s kmenem Ostrogótů – jejich náčelníkem byl Theodorich.
Roku 493 Ostrogóti po dohodě se Zenonem obsadili Itálii a vyhnali Vizigóty. Theodorich byl jmenován císařským vojenským velitelem, to mu ale nestačilo a prohlásil se králem Ostrogótů, respektoval ale nadřazenost císaře.
Ostrogóti byli křesťané, ale vyznávali Ariánské křesťanství – biskup Arius vymyslel, že se neuznává božská podstata Ježíše Krista, což odporuje oficiálnímu učení, a proto v roce 523 císař Justinián a papež Jan vyhlásili boj proti ariánství. Theodorich se cítil ohrožen, a tak nechal papeže uvěznit a ten pak zemřel ve vezení.
Po Theodorichově smrti se mu říše rozpadla, ariánští křesťané byli postupně likvidováni.
Další stát vznikl roku 435 v Galii – říše Burgundů – uznává nadřazenost římského císaře. Podnikali výboje ke Středozemnímu moři. Rozhodující moc ve státě mají biskupové a galořímská pozemková aristokracie.
Do konfliktu se Burgundsko dostalo s Vizigóty vyhnanými z Itálie – ovládli nakonec jen část Galie, centrum měli v Hispánii.
Významný panovník Vizigótů – král Euric vládl koncem 5. století. Upevnil stát, zavedl úřady podle římského vzoru. Koncem 6. století byli Vizigóti i obyvatelé Burgundska napadeni kmenem Franků. Ten porazil Burgundsko a zničil jim stát. Vizigóti se museli stáhnout za Pyreneje.
Roku 711 zaútočili na Vizigóty Arabové a rozvrátili jim stát.
Východořímští císařové chtěli zachovat klid na území bývalé Západořímské říše, chtěli obnovit celé impérium – neúspěšně.
Na území Západořímské říše je postupně rušeno otroctví a vzniká feudalismus. Hlavní podíl na stabilitě poměrů má křesťanství.Přidal: jenikkozak 26. 10. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 326
Zhlédnuto: 4233 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Zánik západořímské říšeŘímská kulturaDějepis