Počátky slovanského osídlení ve střední Evropě

V 5. století Slované postupují do střední Evropy, vytlačují Germány (Langobardi, Burgunci, Gótové, Vandalové), možná i Kelty.
O původu Slovanů se moc neví, jejich sídlo bylo mezi Vislou a Dněprem. První zprávy o Slovanech jsou od antických autorů – často jim dávali nesprávné názvy – Veneti, Antové, Sklavini.
Slované měli vojenskou demokracii. Obživou bylo zemědělství – obdělávali půdu hákem, později rádlem. Obiloviny – i proto, pšenice, žito, ječmen, luštěniny, chov domácích zvířat. Doplňkem obživy – lov, rybolov, brtnictví. Část obyvatel se zabývá řemesly – kovářství, tkalcovství, hrnčířství, tesařství, keramika – podle ní Slovany poznáváme – 5. až 6. století – keramika pražského typu – nezdobená keramika vyráběná bez hrnčířského kruhu.
Obydlí byla dřevěná – částečně zapuštěná v zemi – polozemnice – kvůli tepelné izolaci. Vesnice byly zpočátku neopevněné – bez majetkových rozdílů. Kolem 7. století se začínají stavět hradiště – tam sídlil kmenový náčelník, jeho vojenská družina, je to centrum řemesel.
Pohřební zvyklosti – zemřelé spalovali – ostatky byly ukládány do keramických popelnic s drobnými milodary. Pohřeb byl spojen s oslavami, protože věřili, že zemřelý jde ke svým bohům.
Kolem roku 570 vpadli do střední Evropy Avaři – kočovný turkotatarský kmen. Někde byli Slované ovládnuti (dnešní Maďarsko), byli na nižším stupni, částečně přijali slovanskou kulturu – vzniká smíšená slovansko-tatarská kultura.
Na obranu před nájezdníky se Slované spojují do kmenových svazů. První byl Sámův – trval od 20. do 50. let 7. století – vznikl na obranu proti Avarům. Včele byl Sámo – Fradegarovova kronika tvrdí, že to byl franský kupec, není to jisté, mohl to být místní náčelník. Sámovo vojsko ovládalo velké území, staví se pevnosti.
V roce 631 se Sámo dostal do sporu s Franky – na jeho území byli oloupeni franští kupci, měl vyplatit náhradu, ale to odmítl. Franský král Dagobert rozhodl o vojenském tažení na Sámovo území. Spojenci Franků byli Alamani a Langobardi – slíbili jim za to území.
Roku 658 (659) Sámo zemřel. Další zprávy o trvání nebo rozpadu kmenového svazu nejsou. Další jsou z doby Karla Velikého 805 (806) Frankové obléhali Canburg, ale neví se, jak bitva dopadla.
Později Karel Veliký území Slovanů ovládl. Roku 822 ve Frankfurtu nad Mohanem se konal sněm zástupců zemí Franské říše – jsou zde i Češi a Moravané. Další informace až do vzniku státu na Moravě nejsou.Přidal: jenikkozak 24. 10. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 347
Zhlédnuto: 3992 krát