< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Počátky slovanského osídlení ve střední EvropěPočátek českého státuDějepis

Velká Morava

Počátkem 9. století ve střední Evropě je proces sjednocování kmenů. Vznikají dvě knížectví – Moravské – vládne Mojmír I. a Nitranské – vládne kníže Pribina. Okolo roku 830 bylo přijato křesťanství. Mojmír I. měl zpočátku dobré vztahy s Franky. Poté ovládl Nitransko. Pribina je vyhnán a utekl k Frankům, tam shromáždil vojsko a šel proti Mojmírovi, ale v boji s ním padl. Jeho nástupcem se stal Kocel – od Franků dostal území Panonie. Útokem proti Nitransku ztratil Mojmír sympatie Franků. Ludvík II. Němec proti Mojmírovi zorganizoval státní převrat, získal pro to Mojmírova synovce Rostislava – vládl ve 40. – 80. letech 9. století, vedl nezávislou politiku, zhoršily se vztahy s Franky. Proto hledá spojence. Vyslal poselstvo k byzantskému císaři Michalovi III.
Roku 863 přicházejí byzantští misionáři včele Konstantin – filozof, Metoděj – vytvořili umělý liturgický jazyk staroslověnštinu. Konstantin vytvořil písmo hlaholici.
867 dochází v Byzanci ke státnímu převratu, Michal III. byl zabit – toho využili latinští kněží k nátlaku na slovanské kněze. Konstantin a Metoděj odcházejí do Říma, kde získali sympatie u papeže. Staroslověnština byla uznána jako liturgický jazyk. Metoděj byl jmenován arcibiskupem.
Konstantin vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril. Metoděj se vydal na Moravu. V Bavorsku byl zajat a 3 roky vězněn. Na nátlak papeže byl propuštěn. Morava se zatím úplně změnila – došlo ke státnímu převratu, kdy s podporou Franků Rostislavův synovec Svatopluk zajal Rostislava a vydal ho Frankům, kde pak žil ve vězení.
Svatopluk byl krutý vládce. Dostal se do sporu s Metodějem a později i s Franky, pak se s nimi usmířil a platil jim tribut. Mír s Franky využil k novým výbojům. Spojencem Svatopluka byl český kníže Bořivoj.
Roku 885 Metoděj zemřel, arcibiskupem se stal Gorazd – neměl takovou autoritu jako Metoděj a Svatopluk vyhnal slovanské kněze – odešli do Bulharska a co Čech. Po Bořivojově smrti Svatopluk ovládl i Čechy ale místní kněze vyhnat nestačil.
Jeho nástupcem se stal Mojmír II. – na počátku vlády má konflikty s bratry a stát byl oslaben – toho využili Maďaři - roku 903 (904) porazili moravské vojsko a Mojmír II. uprchl do Bavorska. Tam vytvořil novou armádu. 907 dochází k bitvě u dnešní Bratislavy. Maďaři porazili moravské i bavorské vojsko a Velká Morava zanikla. Její kulturu přejali Maďaři, nastal úpadek křesťanství.

Písemnictví: Zákon sudnyj ljudem, Proglas, Panonské legendy – Život Konstantina a Metoděje. Vykopávky – Mikulčice, Nitra, Znojmo, Olomouc, Děvín, Staré Zámky u Brna.Přidal: jenikkozak 24. 10. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 376
Zhlédnuto: 3818 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Počátky slovanského osídlení ve střední EvropěPočátek českého státuDějepis