< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Francie na přelomu 19. a 20. stoletíUSA na přelomu 19. a 20. stoletíDějepis

Německo na přelomu 19. a 20. století

Německo na přelomu 19. a 20. století

 

·  1871 – Německo sjednoceno, vzniká jednotný vnitřní trh – rychle se rozvíjí průmysl

·  válečná náhrada Francie, která platí Německu – investována do výroby

·  Němci – získali od Francie Alsasko a Lotrinsko – hospodářsky vyspělá území, kde Němci začínají těžit nerostné suroviny

·  v Německu vznikají významné průmyslové oblasti – Porůří, Horní Slezsko, Sarsko

·  ve výrobě oceli na druhém místě (za USA)

·  konec 19. století – v Německu dochází k militarizaci těžkého průmyslu – vyýroba zbraní

·  probíhá rychlá monopolizace – německé monopoly pronikají do zahraničí

·  v zahraničním obchodě prosazuje Německo protekcionismus – protože Angličané mají lepší obchod, býrobky

·  Němci se snaží zboží vyvážet za nízké ceny, na cizí zboží je uvaleno clo – spory s Anglií a Francií

·  v čele státu – císař Vilhelm I.

·  císař – jmenuje říšského kancléře = předseda vlády – ten jmenuje řížskou vládu, předsedá spolkové radě – v ní jsou zástupci jednotlivých zemí

·  císař a spolková rada mohou rozpustit říšský sněm = německý parlament

·  v Německu – existuje systém více politických stran

·  kancléř Otto von Bismarck – působil v úřadě 20 let, kombinoval ve své politice dílčí ústupky a tvrdou politiku – posílil postavení Německa, této politice se říká politika cukroví a biče – na jedné straně tvrdě postupuje proti opozice, na druhé straně pečlivě studuje program a názory této opozice – ty názory, které se mu líbí sám prosazuje – často přebírá i myšlenky opozice, které považuje dobré pro Německo a sám je prosazuje

·  Bismrckovi reformy – reforma ve prospěch podnikatelů – oslabil postavení junkerů – on sám byl junker, zvíhodnil armádu – důstojníci neplatili daň z příjmů

·  Bismarck – snažil se podřídit veškeré síly, které se vymikali jeho kontrole – v 70. letech zahájil Kulurkampf – kampaň proti katolické církvi – z pruska vypovězena většina mnižských řádů, všichni pruští biskupové byli krátce věznění, v celém Německu zaveden povinný občanský sňatek – lidé se museli dostavit i na úřad, aby byl sňatek potvrzen státem

·  konec 70. let – dva neúspěšné atentáty na císaře – atentátníci byli socialisté – Bismarck zahájil kampaň proti socialistům

·  Bismarck – prosadil vydání zákonů, které zakázali levicové strany, jejich tisk a odborové organizace, socialisté v říšském sněmu jsou ponecháni, ale nesmění vystupovat jako politická strana

·  Bismarck prosadil i levicová opatření – nechal uzákonit nemocenské a sociální pojištění, zavedl důchodové pojištění – platí dodnes, počítal s tím, že bude populační růst a nebude více důchodců

·  nástupce Vilhelma I. – Fridrich III. – vládne jenom tři měsíce, po něm Vilhelm II. – vidí v Bismarckovi politického konkurenta – aby ho oslabil – prosadil zrušení zákon proti socialistům

·  1890 – ve volbách levice získala hodně hlasů

·  Bismarck po volbách odstopil

·  90. léta – období uvolnění poměrů, sílí vliv sociálních demokratů, sílí německý nacionalismus, vzniká organizace Pangermánský svaz - šíří myšlenky německé nadřazenosti

·  sílí vliv militaristů

·  počátkem 20. století – vybudováno silné válečné loďstvo, měli nejvíc ponorek

·  tvůrcem něm. námořnisctva – admirál Alfred von Tirpitz – představitel něm. militarismu

·  Něm. nepřátelské vztahy s Francouzi – zájem o Maroko – nakonec ho nezískali

·  Německé konolie v Africe, v Pacifiku – nějaké ostrovy – kolonií ale bylo málo, Němci snažili se ovládnout Turecko – postavili železnici Berlín – Baghdád – hosp. Turecko ovládli, získali přístav v Číně

·  zlepšuje vztahy s Rakouskem-Uherskem – o to se zasadil Bismarck – stávají se z nich spojenci, snaží se přes něj pronikat více na Balkán
Přidal: tess.for 14. 10. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 551
Zhlédnuto: 6503 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Francie na přelomu 19. a 20. stoletíUSA na přelomu 19. a 20. stoletíDějepis