< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Kapacita vodičeVedení el. proudu v kovechFyzika

Elektrický proud

Elektrický proud

§  jako fyzikální děj : uspořádaný pohyb částic s elektrickým nábojem ( díry v polovodičích – částice s kladným nábojem), směr je dohodnut od + k -

§  jako fyzikální veličina : I =Q / t     jednotka ... 1 ampér,zákl. jednotka SI

 

§  proud nelze vnímat smysly,lze pozorovat jeho účinky:

1)  tepelné = při zapnutí ponorného vařiče

2)  chemické = elektrolýza, při pokovování , výroba hliníku

3)  magnetické = výroba střídavého proudu

 

·     systematické značky:nelze sem vložit , ale najdete to v tabulkách

          máme znát – baterie se 3 články, žárovka, spínač,voltmetr, ampérmetr, rezistor, kondenzátor, cívka, reostat

 

·     způsoby zapojení : paralelně,sériově

 

·     zdroj napětí :

 

-      trvalý el. proud je podmíněn udržováním stáleho rozdílu potenciálu mezi svorkami zdroje => svorkové napětí,U

-      uvnitř zdroje – elektromotorické napětí, Ue , na základě elektrostatických sil

-      pokud není ke zdroji připojen spotřebič => napětí naprázdno =  Ue

-      připojíme-li ke zdroji spotřebič – prochází el. proud, U<Ue

 

·           různé zdroje napětí : liší se podle druhu energie, která se přeměňuje na energii elektr.

1)  galvanický článek = přeměna chemické e. na elektrickou, i akumulátory

2)  fotoelektrické zdroje = fotočlánky, přeměna světelné energie, polovodiče

3)  termoelektrické zdroje = vnitřní energie částic na el.e, konvexní pece

 

·           2 druhy prudu i napětí:

a)  stejnosměrný

b)  střídavý 

Vodič a izolant v elektrickém poli

- vodič = vzniká elektrostatická indukce = přesunutí volných elektronů ke kladně nabité desce
- izolant = vzniká polarizace:
1) orientační = voda,látky tvoří dipóly (částice,1 konec +,2 -)
2) atomová = dřevo + plasty, volné elektrony v atomu se orientujíPřidal: Martina 9. 10. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 325
Zhlédnuto: 7719 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Kapacita vodičeVedení el. proudu v kovechFyzika