< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Český politický život koncem 19. stoletíFrancie na přelomu 19. a 20. stoletíDějepis

Velká Británie na přelomu 19. a 20. století

·  počátkem 70. let hosp. nejvyspělejší země světa

·  propaguje politiku volného obchodu – chtějí vyvážet – žádná cla na anglická zboží

·  později se v mezinárodním obchodu prosazuje protekcionismus – celní ochrana domácích výrobců – hlavně Francouzi

·  Británie ztrácí prvenství a hosp. nejvyspělejší zemí se stávají USA

·  životní úroveň stále vysoká – lidé měli dobré platy, nízské ceny

·  hlavní vliv na politiku měla dolní sněmovna

·  2. pol. 19. století – nové politické strany – toryové – Konzervativní strana, whigové – Liberální strana

·  konzervativci – šlechta, vysocí podnikatelé

·  liberálové – střední podnikatelé, inteligence

·  obě strany se střídaly ve volebních obdobích

·  opoziční strana vytvářela stínovou vládu – stínový ministr hlídá skutečného ministra a sleduje jeho chyby, na které poukazuje a říká, jak on by to dělal lépe

·  William Edward Gladstone – politik přechodného období, kdy ještě strany nebyly pevně organizovány – začínal jako konzervativec, později se z něj stal liberál, provedl reformy – zavedl konkurzy na místa státních zaměstnanců, tajné hlasování u voleb

·  Benjamin Disraeli – konzervativec, ale prováděl sociální reformy – zavedl maximální pracovní dobu a prosadil právo na stávku

·  poč. 20. století – v politice se objevuje třetí strana – Labour Party – současná vládní strana v UK, přívrženci – labouristé, původně vznikla jako dělnická strana, která usilovala o zastoupení dělnictva v parlamentě, odmítali mrxismus, stávku brali jako krajní řešení, v podstatě umírněná levice

·  většina 19. století – v Anglii vládne královna Viktorie (1837 – 1901) – viktoriánská éra – má svou charakteristickou módu a životní styl, dlouhé období stability, v této době se stává sport společenskou záležitostí – golf, kriket – probírání politických a obchodních záležitostí

·  Irové ale začínají dělat problémy – v 80. letech 19. století začínají Irové usilovat o autonomii (v té době anglická kolonie), část o nezávislost – ti založili svou vlastní stranu – Sinn Fein – existuje dodnes, v podstatě teroristi, = v keltštině „my sami“, za 1. sv. války vyvolali povstání a po válce získali nezávislost

·  počátek 20. století – další problém – ženská otázka – radikální feministky založily Ligu Sufražetek – ženy, které chtěly prosadit volební právo i pro ženy, podnikaly pumové atentáty, 1918 – získaly volební právo, Sufražetky všeobecně odsuzovány

·  19. a 20. století – Anglie pokračuje v koloniálních výbojích – hledá zdroje surovin a odbytiště svých výrobků, nejdůležitější kolonie v Asii – Indie, chtějí proniknout i do Číny – proti nim vedli tři opiové války – vozili jim opium, aby je zpacifikovali

·  nakonec získali přístav v Číně – Hongkong

·  podíleli se na potlačení boxerského povstání Číně – přelom 19. a 20. století – měli ve znaku pěst, bylo namířeno proti všem cizincům v Číně

·  zájem i o Afriku – nejvíce o Egypt – kvůli Suezu – chtěli souvislý pás kolonií od severu k jihu – střet s Francouzi, kteří chtěli souvislý pás kolonií od východu k západu – místo středu – Súdán – Francouzi poraženi, toho využívají Súdánci a dochází k Mahdího povstání za nezávislost – poprvé použili proti lidem kulomety, koncem 90. let je likvidováno

·  přelom 19. a 20. století – konflikt mezi Angličany a Bury (potomci Nizozemců) – měli v jižní Africe dva státy – Transvaal, Oranžsko – sjednotily se do JAR – bohatá na diamanty, nakonec vyhráli angličani, spojili JAR se svými koloniemi a vzniká Jihoafrická unie – 1910, tam byly poprvé zavedeny koncentrační tábory
Přidal: tess.for 7. 10. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 519
Zhlédnuto: 12299 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Český politický život koncem 19. stoletíFrancie na přelomu 19. a 20. stoletíDějepis