< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Svatá říše římská v raném středověkuPolský státDějepis

Uherský stát

17. dubna 2007
-    koncem 9. století vpadli do Evropy kočovné maďarské kmeny, jsou to Ugrofini, vyvrátili Velkou Moravu, postupují na území Německa, Itálie, Francie a Španělska, na Balkáně do Řecka, ohrožují i Byzanc
-    roku 955 bitva na Lechu, poraženi, přecházejí k usedlému způsobu života, usadili se v Uherské nížině a vytvořili kmenový svaz, v čele kmen Arpádovců, prvním byl Arpádovec Gejza
-    podíl na vzniku Uherského státu mají němečtí rytíři a slovanská šlechta, do Maďarska jsou posílání křesťanští misionáři z Bavorska, Čech, Saska, Itálie, např. Vojtěch Slamníkovec
-    na přelomu 10. a 11. století vládne Štěpán I., dokončil formování státu, založil arcibiskupství v Ostřihomi, dal razit první stříbrné mince, rozdělil stát na komiláty - kraje
-    na Slovensku pohraniční vévodství s centrem v Nitře, v 11. století zrušeno
-    se Štěpánem I. má spor o Slovensko Boleslav Chrabrý, Štěpán I. vyhrává, Slovensko patří do Uher dalších 1000 let, Štěpán I. se stal uherským králem, byl i svatořečen
-    po jeho smrti nastává úpadek panovnické moci, zvětšuje se moc bohaté šlechty - magnáti, styky se Slovany, prolínání kultury, např. Maďaři přejali zemědělskou a řemeslnou výrobu
-    koncem 11. století vládne Ladislav I., ústupky magnátům, v 1. polovině 13. století magnáti donutili Ondřeje II. k odevzdání části královské půdy (a chtěli to i písemně)
-    roku 1222 vydána Zlatá bula Ondřeje II. - šlechta má půdu v dědičném držení, nemusí platit daně
-    spory mezi Arpádovci, spory mezi magnáty a zemany, stát oslaben
-    ve 30. letech 13. století se situaci pokusil vyřešit Béla IV., chtěl posílit stát, zahájil reformy
-    v letech 1241 - 1242 do Uher vpadli Tataři a Mongolové, roku 1241 bitva na řece Mohi - Béla IV. poražen, Uherský stát zpustošen, některé oblasti vylidněny, Béla IV. si pozval německé osadníky
-    roku 1260 má zájem o Rakousko, bitva u Kressenbrunnu, poražen českým králem Přemyslem Otakarem II.
-    úpadek pokračuje, nejvlivnější magnáti - Čákovci a Omodějovci - získali rozodující moc v zemi, Matúššák Trenčianský zastával úřad palatina (nejvyšší úředník, zastupuje panovníka), po vymření Arpádovců roku 1301 nabídl uherskou královskou korunu Václavovi III. (zde jako Ladislav V.)
-    roku 1306 vymřeli i Přemyslovci, boj o moc, roku 1308 vítězí dynastie Anovovců
-    Karel Robert zlikvidoval vliv magnátů, posílil moc panovníka, zlepšil hospodářskou situaci, nechal razit zlaté mince - florény (dnes forinty)
-    nástupce Ludvík I. Veliký, výboje na Balkán, stává se polským králem, Uherský stát na vrcholu moci
-    po jeho smrti boj o moc, koncem 80. let 14. století získal trůn Zikmund Lucemburský, útoky Turků
Přidal: developer 22. 9. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 405
Zhlédnuto: 5946 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Svatá říše římská v raném středověkuPolský státDějepis