Fráňa Šrámek

 • 1877 – 1925
 • básník, prozaik, dramatik
 • pochází ze Sobotky, kde prožil své dětství
 • potom se rodina přestěhovala do Písku
 • vystudoval gymnázium
 • k Sobotce a Písku se váže řada jeho prací
 • začal studovat práva, která nedokončil
 • nastoupil do vojenské služby
 • přestěhoval se do Prahy – tam se stal členem anarchistické skupiny soustředěné kolem S. K. Neumanna
 • účastnil se demonstrací při studentských slavnostech
 • za antimilitaristickou báseň „Píšou mi psaní“ byl dvakrát vězněn
 • za 1. světové války narukoval na ruskou frontu
 • dlouhodobě onemocněl akutním revmatismem
 • když se vyléčil, tak narukoval do Itálie a Rumunska
 • i přes to, že se sblížil s Čapkem, zůstává po skončení války mimo literaturu a žije v ústraní
 • vydává se do rodného kraje Sobotky
 • za okupace na protest nevycházel z domu
 • po válce byl jmenován národním umělcem
 • pohřben v Sobotce
 • poezie:
  • byl především básník
  • byl mimořádně citlivý
  • v začátcích tvorby ho přitahovala dekadence – to se projevuje v jeho raných rukopisných sbírkách, z nichž se dochovala pouze jedna - byla objevena po jeho smrti – Rozbolestněný ženami
  • Života bído, přec tě mám rád
   • Báseň: Píšou mi psaní
    • antimilitaristické postoje – dostal se před vojenský soud, byl uvězněn
    • tato báseň zlidověla
   • sociální a baladické básně
   • často forma písně, popěvku
   • pod lehkou formou se skrývá závažný problém
   • báseň: Narodil se
    • zobrazuje bídu mladého člověka, který se narodil do chudé rodiny
    • srovnává zde bohatství a chudobu
   • podobný námět: Ada, Minka, Marta
    • prostituce dovede dívky do vězení
    • obviňuje společnost, že to nechá tak daleko zajíst
  • Modrý a rudý
   • vystupoval zde jako antimilitarista, protispolečenský vzbouřenec
   • odmítá bojovat proti tem, kteří mu neublížili
   • báseň: Raport
    • forma vojenského hlášení
    • paralela mezi umírajícím vojákem a umírajícím koněm
    • protest proti válce
  • postupně se jeho tvorba zaměřuje na milostný prožitek, na vztah člověka k přírodě
  • uprostřed války vzniká jeho sbírka Splav
   • milostná lyrika
   • zobrazuje nespoutané mládí s touhami a smutky
   • okouzlení přírodou
   • radost ze života
   • oslava domova, rodného kraje
   • lyrika zpěvná, citová – vliv vitalismu
   • báseň: Splav
    • zobrazuje lásku mezi mužem a ženou
    • popisuje venkovskou krajinu
   • báseň: Hloupý Honza
    • vztah mezi matkou, synem a jeho první dívkou
  • Rány, růže
   • verše z doby konce první republiky a okupace
   • zobrazuje své vlastenectví a odpor k fašismu
  • Básně, Nové básně
   • obrací se k rodné Sobotce
   • poválečné básně
  • Ještě zní
   • antimilitaristické postoje
 • próza:
  • povídkový soubor: Prvních jedenadvacet
   • námět ze života buřičů, ztroskotanců, lidí společensky deklasovaných, ale citlivých
  • Stříbrný vítr
   • Příběh dospívajícího studenta Jana Ratkina, který vyrůstá v rodině, kde si rodiče příliš nerozumí. Otec je soudce, tvrdý člověk, který vyžaduje od syna přísnou kázeň a poslušnost, Jeníka často byl a matku psychicky terorizoval – Jenik měl raději maminku, která byla citově založená. Nejraději měl strýce Jiřího, kterého obdivoval a měl ho rád, ten ale spáchal sebevraždu a Jeník tím trpěl. Jeník vyrůstal na vesnici, prožíval lásky a zklamání. Je osamělý, mimořádně vnímavý a citlivý. Později odešel studovat na gymnázium do města, tam se skamarádil se spolužákem Staňkem, který byl neprávem pronásledován. Skamarádil se ale i s dalšími. Jednou ho pozval na večeři bohatý spolužák Hugo. Seznámil se s pochybnou morálku Hugovi matky, která podváděla svého muže. Jeník tím byl otřesen a spolužáka litoval. Jan postupně dospívá a prožívá své první lásky. Seznámil se s Aničkou Karasovou, do které se zamiloval. Doma se situace zhoršila maminka byla nemocná, otec v něm vzbuzuje odpor. Prožíval chvíli zmatků, uzavírá se do sebe a začíná psát těžké a málo srozumitelné verše. Končí školní rok, nastávají prázdniny, Jeník odjíždí domů. Anička mu sdělí, že o něj nestojí. Začíná si uvědomovat, že se z něj stává rozumný dospělý člověk.
   • Lyrizovaná próza
   • Subjektivní pocity
   • Metafory
   • Motiv stříbrného větru se refrénovitě vrací
   • Autor klade důraz na detaily
   • Vliv impresionismu – dojmy, nálady, jednání bez motivace
   • Práva člověka na život, pocity svobody
  • román: Křižovatky
   • láska dohání až k sebevraždě
  • román: Tělo
   • osudy hrdinky, jejíž citový a manželský život se zhroutí v důsledku války
  • povídky: Žasnoucí voják
   • tragedie vojáků, nesmyslnost války
 • drama:
  • komedie: Léto
   • lyrická oslava mládí a lásky
   • obdobou Jana Radkina je tu Jeník Skalník, gymnazista, který trávil prázdniny u svého strýce faráře Hory. Na vesnici přijíždí spisovatelka Valča Peroutová se svým mužem redaktorem – ironik, neměl pro svou ženu pochopení, byl si jist ženinou věrností. Valča se zamilovala do Jeníka a chtěla opustit svého muže. Perout si stěžuje faráři, který mu radí, aby nechal věcem volný průběh. Jeník byl zmatený, v noci utíká, ale farář ho nehledá. Jeník potkává Stázku, do které se zamiluje, Valča se vrací ke svému muži.
  • Měsíc nad řekou
   • Lyrický skladby
   • K napsání ho inspirovali vzpomínky na gymnázium
   • Příběh začíná v malém městě, kde se chystá sjezd abiturientů, chystá se na něj i Jan Hlubina, přestože ve třídě patřil k nejlepším, skončil ve vyženěném obchůdku s papírnickými potřebami. Chtěl si s sebou vzít svou manželku, aby jí veřejně poděkoval za dobrý rodinný život. Před sjezdem k nim přijde jeho kamarád Josef Roškot – společně bydleli v domě, kde teď žije Jan (impresionismus). Nakonec jdou Jan a Josef na sjezd, cestou vzpomínají na své mládí, v té době, kdy odchází, Janova dcera Slávka vyprovází kamarádku, před domem se setká s Roškotovým synem Vilíkem. Zatímco jsou rodiče na sjezdu, vedou spolu melancholický rozhovor, prožívají hezké chvíle. Rodiče se vrací, jsou nemile dotčeni, že vidí děti spolu. Slávka se loučí se svým mládím a zůstává na straně rodičů.Přidal: Werii 21. 9. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 859
Zhlédnuto: 9866 krát