Úvod člověka, tkáně

Vědy o člověku

 

·  antropologie - věda, která studuje člověka

·  paleoantropologie – studuje předchůdce člověka

·  anatomie – studuje vnitřní stavbu člověka

·  fyziologie – studuje funkce jednotlivých částí lidského těla

 

 

Zařazení člověka do systému

 

·  Carl Liné – vyřešit začlenění člověka do systémů – překvapivé vůbec bylo, zařadit člověka mezi zvířata a mezi přírodu vůbec – do té doby byl chápán člověk jako něco víc

·  systém:

o   říše: živočichové

o   kmen: strunatci – nemáme strunu, jenom prvních několik měsíců zárodečného vývoje, nyní jen meziobratlové ploténky

o   podkmen: obratlovci

o   třída: savci

o   řád: nehetnatci = primáti

o   čeleď: hominidi

o   rod: homo = člověk

o   druh: homo sapiens = člověk moudrý = člověk rozumný; (Druh – jednotlivé druhy se mezi sebou mohou křížit)

o   podruh: homo sapiens sapiens = člověk moudrý vzdělaný

 

 

Hlavní části těla

 

·  tři hlavní části – hlava, krk, trup, horní a dolní končetiny

·  hlava: zepředu – obličej, zezadu – týl, zvrchu – temeno, ze strany – spánek

·  krk: zezadu – šíje

·  trup: zezadu – záda, bedra, hýždě; zepředu – hruď (=prsa), břicho, podbřišek (=třísla, slabiny)

·  končetiny:

o   horní končetina: ramení kloub, loketní k., zápěstní k., paže, předloktí, ruka – hřbet a dlaň, pět prstů

o   dolní kočetina: kyčelní kloub, kolení k., hlezení k. (=hlezno) – kotníky jsou vnitřní a vnější – jen ty výběžky, stehno, bérec – zepředu holeň, zezadu lýtko, noha – pata, nárt, ploska nohy = chodidla, pět prstů (prstce)

 

 

 

Lidské tkáně

 

 

·   živočišná buňka – nemá buněčnou stěnu, plastidy, vakuoly; heterotrofní – nevyrábí si látky sama, ale získává jí z autotrofních organismů

·   živočišné buňky tvoří tkáně – buňky se stejnou funkcí, stavbou, původem (rostlinné buňky tvoří pletiva)

·  z tkání se skládají orgány, ty vytvářejí orgánové soustavy, které tvoří organismus

 

 

·  druhy:

 

o   epitely:

·  jsou různé -  je jich moc

·  mají jednoduchou stavbu

·  rozdělení podle tvaru buněk:

·    dlaždicovitý: placatý buňky, které nějakým způsobem pokrývají nějakou plochu jako dlaždice, jednovrstevný nebo vícevrstevný, např. epitel tvořící pokožku, na povrchu odumírají a odlupují se

·    krychlový: můžou být více vrstevné

·    válcovitý = cylindrický: můžou být více vrstevné

·    přechodný: nepravidelné buňky ve více vrstvách – mohou se roztahovat – např. močový měchýř

·  rozdělení podle funce:

·    krycí: kryje povrch některých orgánů nebo tvoří vnitřní povrch dutin, např. kůže, epitel v ústní dutině – podle nich se dá poznat muž a žena

·    řasinkový: má na svém povrchu řasinky – mohou se pohybovat, jsou v dýchacích cestách – když se tam dostane nějaká nečistota, tak ji hlen vytvořený v sliznici obalí a vyloučí ven, je ve vejcovodech – řasinky ve vejcovodu se mrskají a transpotují vajíčko do dělohy

·    resorpční = vstřebávací: v tenkém střevě

·    respirační: v plících, velmi snadno prostupný pro plyny – je tenký

·    svalový: u člověka se nevyskytuje skoro vůbec – pouze v oční duhovce (rotahovaní zorniček) a u bezobratlých

·    smyslový: sítnice, čichový, sluchové buňky

o   pojiva:

·  mají funkci něco spojovat, spěvňovat a pod.

·  mají velké mezibuněčné prostory, ty jsou vypojeny mezibuněčnou hmotou – podle ní rozeznáváme různá pojiva

·  vazivo:

·    tukové: řitká, měkká tkáň, nijak zvlášť pevná, mají u člověka několik funkci: tepelná izolace, zdroj energie obtížně dostupný, ale vydatný a dlouhodobě udržitelný, tukové polštáře na dlaních, patách – tlumiče, vyplňuje mezi tukem a kostí – stejně tak u ledvin

·    šlachy: velice pevné vazivo

·    kloubní pouzdra (křupka)

·  chrupavka:

·    pevná elastická tkáň

·    často se uplatňuje při spojení kostí – miminka mají některé části lebky chrupvčité – musí být plastická, když pochází porodním kanálem, teprve po porodu se přeměňuje na kost – trvá to několik let, podle stupně tvrdnutí se pozná stáří dítěte

·    přední konec žeber – přirostlé na hrudní kost chrupavkou – proto se hrudník může roztahovat při dýchání

·    meziobratlové ploténky – páteř pružná a ohebná

·    v nose, v ušním boltci

·    vyskytují se v kloubech

·  kost:

·    nejpevnější pojivo

·    vzniká kostnatěním chrupavek – většinou během ebryonálního vývoje

·    dva druhý kostních tkání:

o   hutná: pevnější, tvrdší, na povrchu

o   houbovitá: řidká, porovitá, uvnitř kostí

o   svalová tkáň:

·  schopnost smršťování a protahování – ostatní tkáně tuto vlastnost nemají

·  příčně pruhovaná = žíhaná:

·    tkáň, která tvoří tzv. kosterní svalstvo

·    dá se ovládat vůlí

·    jsou schopný vykonávat práci s vysokým výkonem – zvlášť ve stresu

·    při vysokém zatížení se tento sval unaví – někdy až přestává fungovat

·  svalová tkáň hladká:

·    tvoří některé vnitřní orgány, nebo jejich část – střeva, žaludek

·    nelze ji ovládat vlastní vůlí

·    mnohem méně výkonná než příčněpruhovaná svalovina, ale zase se neunaví

·  svěrače močové trubice – jeden je příčně pruhovaný a jeden je hladký – ten hladký ovlivňuje to, aby močový měchýř nepraskl

·  srdeční svalovina:

·    má stavbu podobnou jako příčněpruhovaná svalovina, vlastnosti jako hladká – neunaví se, nedá se ovládnout vůlí

·    srdeční sval

o   nervová tkáň:

·  tkáň, která se vyznačuje tím, že je schopná přenášet vzruchy – vzruch – to, co zaznamenáváme pomocí receptorů – to co vidíme, slyšíme, cítíme...

o   tělní tekutiny:

·  někdy se mezi tkáně neřadí, není to typická tkáň, někdy se řadí mezi pojiva

·  vnitrobuněčné  a mimobuněčné:

·    vnitrobuněčné: vše uvnitř buněk

·    mimobuněčné:

o   cévní:

§     krev

§     míza

o   mimocévní:

§     tkáňový mok – podobné složení jako krevná plazma, volně přechází mezi cévami

§     mozkomíšní mok

§     komorová voda – přední a zadní oční tekutina – vyplňuje mezeri mezi duhovkou, rohovkou a čočkou

§     plodová voda
Přidal: tess.for 17. 9. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 2288
Zhlédnuto: 7226 krát