Polský stát

19. dubna 2007
-    polské území začalo být osídlováno někdy v 8. století, v 9. století začíná sjednocování kmenů, byly zde dva významné kmeny - Vislané (v okolí Krakowa) a Polané (u Hnězdna)
-    sjednotitelem jsou Polané - Měšek I. z rodu Piestovců, podniká výboje, válčí s Boleslavem II., vítězí, získal Slezsko, pak se usmířili, oženil se s Boleslavovou dcerou Doubravkou
-    jejich syn Boleslav Chrabrý vládne na přelomu 10. a 11. století, ovládl území Lužice a Míšeňska (Meisen), i Český stát, válčí se Štěpánem I. o Slovensko, poražen
-    podporoval šíření křesťanství, roku 1000 s pomocí Vojtěcha Slavníkovce založil v Hnězdně arcibiskupství, podpořil ho i Ota III., 1. arcibiskupem Radim Gaudenicus
-    Otův nástupce Jindřích II. se bál vlivu Boleslava Chrabrého → válka, roku 1018 Boleslav Chrabrý poražen, v Budyšíně (Bautzen) podepsán Budyšínský mír - Boleslav Chrabrý přišel o Český stát, Míšeňsko a Slezsko, uhájil Lužice
-    výboje na východ, válka s kyjevským knížetem Vladimírem o Červenou Rus, vyhrává, dobyl Kyjev
-    vytvořil v Polsku 1. státní úřady, základem státní správy hradská soustava - v čele hradů správci - comites, ti se zodpovídají pouze panovníkovi, jsou to vojenští velitelé, soudci, ovládají hospodářství, ručili za bezpečí obyvatel
-    roku 1024 je Boleslav Chrabrý na vrcholu moci, získal královský titul, korunoval ho papež Jan XIX.
-    roku 1025 umírá, Polsko se rozpadá na knížectví, nejdůležitější je Krakowsko
-    roku 1039 využil oslabení český kníže Břetislav I., dobyl Hnězdno, ukradl ostatky Svatého Vojtěcha, nechal ho znovu pohřbít v Praze, plánoval nad ním postavit arcibiskupství, papež s tím ale nesouhlasil (krádež)
-    úpadek Polska pokračuje do konce 13. století, roku 1360 získal polskou korunu český král Václav II., zahájil obnovu Polského státu
-    vzniká opozice, v čele Vladislav Lokýtek, po vymření Přemyslovců se stal polským králem, válka s Řádem německých rytířů
-    ve 2. polovině 14. století ovládli Polsko Anjoulovci - Ludvík I. Veliký, Maďarsko s Polskem podnikají výboje na Červenou Rus
-    po smrti Ludvíka I. Velikého bezvládí, šlechta bojuje o moc, roku 1386 se dohodli, že na trůn nastoupí litevský rod Jagellonců - Vladislav II., Polsko a Litva vytvořili personální unii (1 panovník)
-    počátkem 15. století vyvrcholila válka s Řádem německých rytířů, roku 1410 bitva u Grunwaldu - Řád německých rytířů poražen, Polsko má přístup k Baltu
-    pro vládu Jagellonců je charakteristické oslabování moci panovníka a sílení moci šlechty
Přidal: developer 9. 9. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 379
Zhlédnuto: 3275 krát