< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Kyjevská RusMocenské soupeření mezi Anglií a FranciíDějepis

Státy jižních Slovanů

15. května 2007
-    Slované začali osídlovat Balkán ve 2. polovině 6. století, válčí s Byzancí, která není schopná jim bránit v usazení => chce je za spojence, Slované přijímáni do byzantské armády

    ·   Bulhaři
-    pronikli na Balkán kolem roku 650, byl to turkotatarský kočovný kmen
-    usadili se na slovanském území, přejali vyspělejší kulturu Slovanů
-    v čele chán Asparuch - vybudoval základy státu
-    Bulhaři se poslovanštili, ve 2. polovině 9. století přijali z Byzance křesťanství, ovlivněni kulturou Velké Moravy (přišli sem kněží vyhnaní z Velké Moravy)
-    zjednodušili hlaholici => cyrilice, základ dnešní azbuky
-    začátkem 10. století vládne car Simeon, Bulharsko má největší územní rozmach, to se nelíbí Byzanci => počátkem 11. století byzantský císař Basileos II. Bulharobijec zlikvidoval bulharský stát
-    Bulhaři vedou odboj, podporují je místní církve => vzniká Bogomilské hnutí - bogomilové odmítají platit daně Byzanci, chtěli nezávislost na Byzanci, hnutí se šíří (Německo, Francie), jsou likvidováni v 15. století
-    roku 1185 povstání ve městě Tãrnovo, povstalci obnovili bulharský stát, uhájen před Byzancí, vydržel až do Tureckých útoků

    ·   Chorvati
-    v polovině 9. století zakládají Chorvaté vlastní stát, předtím byli pod nadvládou Franků, v čele Trpimír II., spojencem Byzanc
-    počátkem 10. století dochází k centralizaci, provedl ji kníže Tomislav, byl spojencem Byzance => dostal královský titul (první chorvatský král) a Dalmácii (přístav Dubrovník)
-    proniklo sem křesťanství už za nadvlády Franků, proniká sem i byzantská církev, je tu i slovanská liturgie, spory, vítězí latinští kněží
-    válka se Srby o Dalmácii
-    koncem 11. století vypukli boje o trůn, nepokoje, chorvatská šlechta se rozhodla přijmout za krále uherského panovníka Kolomana, vzniká tak personální unie, součástí je později i Bosna, unie trvala až do počátku 16. století, pak přišli Turci

    ·   Srbové
-    nejprve pod nadvládou Byzance, ve 20. letech 9. století získali nezávislost, vytvořili stát, v čele kníže Vlastimír, proti státu byli i Bulhaři, nezávislost uhájena
-    přijali křesťanství z Byzance
-    počátkem 10. století probíhá centralizace, sjednotitelem kníže Česlav, za jeho vlády byla součástí Srbska i Bosna, kvůli ní válka s Maďary, Česlav padl
-    neměl schopné nástupce, Srbsko ovládnuto Byzancí, v ovládaném území existovala menší srbská knížectví, např. Zeta, Raška
-    v 11. - 12. století se v Srbku střídá vliv Maďarska a Byzance, konflikty mezi srbskými státy
-    koncem 12. století vzniká nezávislá Bosna
-    v Srbsku složité náboženské poměry - snaží se prosadit církev latinská, byzantská, bogomilové i stoupenci starých pohanských kultů, nakonec se prosadila byzantská církev
-    Srbsko zaniklo koncem 14. století po napadení Turky
Přidal: developer 6. 9. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 402
Zhlédnuto: 4105 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Kyjevská RusMocenské soupeření mezi Anglií a FranciíDějepis