< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Státy jižních SlovanůCírkev a papežství v raném středověkuDějepis

Mocenské soupeření mezi Anglií a Francií

17. května 2007
-    v 10. století obdrželi Normané Normandii jako léno od Francie, roku 1066 Vilém Dobyvatel (normanský vévoda) vyhrál v bitvě u Hastingsu a stal se anglickým králem
-    má tak dvojí právní postavení - jako král v Anglii je nezávislý, v Normandii podřízen francouzskému králi, otázka zda má být i anglický král podřízen francouzskému králi => války
-    Vilém Dobyvatel zahájil v Anglii reformu státní správy, začíná centralizace Anglie, je rozdělena na hrabství (v čele šerif přímo podřízený králi)
-    nechal shromažďovat informace o panstvích - vzniká nejstarší středověké statistické dílo - Knihy posledního soudu - základ pro vybírání daní a soudní spory
-    ve Francii o centralizaci usilují Kapetovci, spor se šlechtou, např. Plantagenetovci z Anjou - významná opozice, Jindřich II. z Anjou - pravnuk Viléma Dobyvatele, stal se anglickým králem
-    válka proti francouzskému králi Ludvíkovi VII., Jindřich získal sňatkovou politikou nová území ve Francii, anglický král pak měl ve Francii víc území jak francouzský král
-    Francouzi se cítí ohroženi, nový francouzský král Filip II. August (vládl na přelomu 12. a 13. století) začíná válčit proti Anglii, Filip II. využil nespokojenost francouzské šlechty i spory v anglické královské rodině, získal území u La-manche
-    významným francouzským spojencem byl papež, protože Filip II. zlikvidoval sektu albigenských (neuznávali církevní majetek a božství Ježíše Krista)
-    v té době vládne v Anglii Richard Lví srdce, byl většinou mimo Anglii, účast na 3. křížové výpravě, za nepřítomnosti vládl bratr Jan, chtěl připravit Richarda o trůn → likviduje Richardovi stoupence
-    Jan se zapletl do války mezi Welfi a Staufi, neúspěch v Německu posílil anglickou šlechtu, roku 1215 si vynutila Velkou listinu svobod (Magna charta libertatum) - zaručena neporušitelnost zvykového práva, jednotné míry a váhy, do Anglie mohou cizí obchodníci, nedotknutelnost měst, Velká rada - základ parlamentu
-    Jan ztratil většinu území ve FranciiJan Bezzemek
-    počátkem 14. století ve Francii vládne Filip IV. Sličný, války s Anglií ho zadlužili → zdanil majetek církve = konflikt s papežem
-    Filip IV. se opírá o šlechtu a měšťanstvo, založil generální stavy, války proti papeži, vyhrál, období avignonského zajetí papežů (až do 70. let 14. století) - musí být v Avignonu
-    Filip IV. nechtěl dluhy → chce se zbavit věřitelů → zničil rytířský řád templářů, zabavil majetek italských bankéřů a vypověděl je ze země, pořádal pogromy na židy (likvidace)
-    zbavit se dluhů mohla pomoct jen výhra proti Anglii, roku 1337 Filip IV. zahájil válku proti Anglii - tzv. Stoletá válka, trvala až do roku 1453
Přidal: developer 4. 9. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 410
Zhlédnuto: 5550 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Státy jižních SlovanůCírkev a papežství v raném středověkuDějepis