Informační slohové postupy a útvary

 

Informací v širším smyslu slova se rozumí zpráva vůbec, její obsah, údaje v ní obsažené, a to obsah nejen ústního sdělení, článku, referátu, knihy, ale i signálu (např. světlem nebo praporkem).

     Protože je třeba, aby sdělování a získávání informací bylo co nejúčinnější, vznikl v tomto století nový vědní obor nazývaný informatika, nauka o vzniku, oběhu

a společenském působení informací.

 

      Cílem informačního slohového postupu je podávání informací.

Informační postup se vyskytuje nejčastěji ve funkčním stylu administrativním

a publicistickém.

 

Informační útvary jsou trojího druhu:

<:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml">  heslovité – dotazníky, testy, jízdní řády; zaznamenávají se do formulářů

  oznamovací – vyhláška, oznámení, zpráva, oběžník, hlášení, inzerát, telegram

  dokumentární – rezoluce, závazky, protokoly, smlouvy

 

Informační postupy se uplatňují i při mluvené komunikaci - telefonický styk, běžný společenský styk – souvisí s pravidly společenského chování – např. přivítání,

      představování – představujeme nejprve mladšího staršímu, muže ženě, společensky méně významnou osobu významnější; ustálené formulace

      odmítnutí, omluvy – formulujeme tak, abychom adresáta neurazili; místo tvarů rozkazovacího způsobu můžeme zvolit oznamovací nebo podmiňovací

      vyjádření soustrasti...

      jazyk v oficiálním styku: ústní i písemná hlášení o průběhu prací, o jejich stavu, výsledku ... – důležitá věcnost zpráv a správnost údajů
Přidal: Betunka 30. 8. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 330
Zhlédnuto: 7193 krát