Popis

 

     Popis je žánrem odborného stylu a využívá popisný slohový postup. Popisem se podávají informace o tom, z čeho s e objekt skládá, které vlastnosti mají jeho části, na kterém jsou místě, zda a jak spolu souvisejí. Objektem popisu jsou tvorové (lidé, zvířata), věci, např. přístroje, budovy a osady, ale i lidské a zvířecí činnosti a přírodní děje.

     Často je založen na přímém smyslovém, nejčastěji zrakovém vnímání, jindy však na cílevědomém pozorování a rozboru. Které vlastnosti uvedeme a v popise uvedeme, závisí na cíli popisu.

     Cílem popisu je informovat o vnějšku objektu, ale i o jeho vnitřní stavbě, o jeho fungování, abychom objekt poznali. Popisem se také, zejména v umělecké literatuře, vyjadřuje, jak objekt působí na city, jakou náladu vyvolává svou krásou nebo jaké pocity strachu, hrůzy vzbuzuje atd.

Popis:

<:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml">  prostý: určen laikům

  odborný: sděluje informace srozumitelné svým obsahem i jazykovým vyjádřením) jen odborníkům

  subjektivně zabarvený = líčení: působí na city, vyvolává různé nálady; obrazné vyjadřování

  osoby: + charakteristika – v uměleckém stylu

 

  statický: objekt je v klidu (popisujeme např. součástky přístroje)

  dynamický (např. popisujeme jak prochází jednotlivými místnostmi domu)

  popis s dějovým rámcem : objekt je nehybný, ale je popisován tak, jak ho někdo vnímá (např. popis pracovního postupu)

Jazyk popisu:

-      všechny části musí být přesně pojmenovány. Máme brát zřetel, komu je popis určen.

-      podstatná jména, slovesa, přídavná jm., věty jmenné, slovesa v trp. rodě
Přidal: Betunka 30. 8. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 352
Zhlédnuto: 9966 krát