< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Spisovný jazyk, slohové rozvrstvení jazykových prostředkůJazyk a získávání informacíMluvnice

Slohové postupy a slohové útvary

 

     Podle toho, jak autor pojímá téma, jak je rozvádí a jednotlivé tematické složky řadí a jak tomu odpovídá výběr a uspořádání jazykových prostředků =) slohové postupy:

<:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml">  postup informační: - nejjednodušší; prosté podávání informací (zprávy, oznámení, běžné rozmluvy)

  postup vyprávěcí: jde o vystižení nějaké události v určitém sledu dějových složek

  postup popisný: uvádíme části nějakého celku, jejich vlastnosti a zjišťujeme, jak části spolu souvisí

  postup výkladový a úvahový: srovnáváme různé jevy a objasňujeme jejich vzájemné vztahy, zejména vnitřní – vysvětlujeme příčiny, vyvozujeme logické závěry, podáváme zdůvodněné hodnocení ...

Zvláště v umělecké literatuře se všechny postupy navzájem prolínají.

 

      Slohové útvary – vyhraněné typy jazykových projevů. Pro slohový útvar je příznačný tematický okruh, určité slohové postupy a někdy i jazykové prostředky.

Slohových útvarů je velké množství. Třídíme je proto:

a)     na jakém slohovém postupu jsou založeny (Některé jsou založeny jen na postupu jediném, např. novinový úvodník na úvaze, v některých se vedle postupu základního uplatňují ještě další, např. v návodu popis i výklad)

b)     v oblasti kterého funkčního stylu se vypracovaly (administrativní styl: vyhlášky, zákony, předpisy, obchodní dopisy..;publicistický: komentář, zpráva, reportáž, fejeton..)

c)     zda jde o vyjadřování mluvené nebo písemné (Ústní výklad – forma přednášky nebo referátu, písemný výklad – forma článku nebo knižní publikace)

Mluvené projevy se pak liší podle toho, zda jde o dialog (rozhovor, diskusi, debatu), nebo monolog.
Přidal: Betunka 30. 8. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 341
Zhlédnuto: 14039 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Spisovný jazyk, slohové rozvrstvení jazykových prostředkůJazyk a získávání informacíMluvnice