Alkadieny

- acyklické nenasycené uhlovodíky.
- dvě dvojné vazby.
- významné jsou ty, které mají konjugované vazby (=dvě dvojné vazby jsou od sebe odděleny vazbou jednoduchou).
- z průmyslového hlediska má největší význam polymerace, která vede k syntetickým kaučukům.

1,3-BUTADIEN – CH2=CH-CH=CH2, plyn, základní surovina pro výrobu syntetických kaučuků, získává se petrochemicky (z ropy) katalytickou (za přítomnosti katalyzátoru) dehydrogenací (odštěpení vodíku) butanu, polymeruje buď sám nebo s jinými nenasycenými sloučeninami (např. se styrenem=vinylbenzenem, aktrionytrilem).

IZOPREN – 2-methyl-1,3-butadien, odvozuje se od něho skupina přírodních látek – izoprenoidy (ty se dělí na terpeny – balzámy a steroidy – hormony).Přidal: kikinka.ks 21. 7. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 95
Zhlédnuto: 6875 krát