< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Alkany + cykloalkany - shrnutíAlkadienyChemie

Alkeny

Alkeny -acyklické nenasycené uhlovodíky, mají jednu dvojnou vazbu –skládá se ze 1x sigma a 1x pí, sigma je pevnější – proto se první štěpí vazby pí.
- C=C…dvojná vazba – je kratší a pevnější než jednoduchá.
- v molekulách ethenu nemůže dojít k rotaci kolem vazby sigma, brání tomu vazba pí.
- ethen má rovinné uspořádání.
- prostorové izomery – STEREOIZOMERY – v molekule ethenu nahradíme na každém uhlíkovém atom atom vodíku methylovou skupinou…a)cisforma – obě methylové skupiny jsou v rovině, b) transforma – methylové skupiny na přeskáčku.
- tvoří homologickou řadu, pro kterou platí vzorec CnH2n.

Reakce:
1) Adice – štěpení dvojné vazby na jednoduchou;
a) adice halogenu – halogen se naváže na atomy uhlíku, mezi kterými byla dvojná vazba a dvojná vazba zanikne,
b) adice halogenvodíku– při adici halogenvodíku, které mají nesouměrné molekuly, může docházet k tvorbě dvou druhů molekul (Např. 2chlorpropan a 1chlorpropan); MARKOVNIKOVO PRAVIDLO – při adicích nesymetrických činidel typu H-Y se aduje kladná část činidla, t.j, H na uhlíkový atom dvojné vazby s větším počtem vodíkových atomů, záporná část, tj. Y na uhlíkový atom dvojné vazby s menším počtem vodíkových atomů,
c)adice vodíku – katalytická hydrogenace – za přítomnosti katalyzátoru a přístupu vody, katalyzátorem jsou zde ušlechtilé kovy (Pt, Pb, Ni),
d) adice vody
2) Oxidace – za použití oxidačních činidel (ozon, kyslík, dichroman, trichlormethan, manganistan draselný, oxid osmičelý), vznikají oxidační deriváty – alkoholy, karbonylové sloučeniny (aldehydy a ketony),
3) Polymerace – z monomeru (alken) vzniká polymer (polyalkan) bez vedlejších produktů, počet monomerů určuje polymerační stupeň – n- kolikrát se základní stavební jednotka opakuje, výroba plastů

ETHEN – ethylen CH2=CH2, lehký bezbarvý plyn, se vzduchem vybuchuje.
Výroba polyethylenu, ethanolu, vinylchloridu (chlorethen), rostlinný hormon – urychluje zrání ovoce (např. u banánů).
PROPEN – propylen CH2=CH=CH3 , výroba acetonu, polypropylenu.Přidal: kikinka.ks 21. 7. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 282
Zhlédnuto: 7266 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Alkany + cykloalkany - shrnutíAlkadienyChemie