< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Vývoj sociálního myšleníSlovenské národní obrozeníDějepis

České národní obrození

18. června 2008
-    základem hospodářského rozvoje jsou tereziánské a josefínské reformy, v porovnání se Západní Evropou je habsburská monarchie zaostalá, nejvyspělejšími oblastmi zde jsou České země, Benátsko a Lombardsko.
-    roku 1781 v Klementinu 1. evropská průmyslová výstava, slibný rozvoj ale přerušily Napoleonské války, roku 1811 státní bankrot
-    koncem 18. století v souvislosti s centralizací roste germanizace, počátkem 19. století u nás zavedeno jednotné státní občanství, rovnost před zákonem, upevněn absolutismus
-    kníže Klement Metternich - jeden z tvůrců vídeňského kongresu, → „metternichovský absolutismus“
-    habsburská monarchie je mnohonárodnostní stát, postavení národů je ale nerovnoprávné

        ·    1. fáze národního obrození (80. léta 18. století - počátek 19. století)
-    feudální národnosti se mění na novodobé národy
-    u nás zemské vlastenectví - Češi a Němci dohromady pracují pro svoji zemi, v čele stojí inteligence
-    Václav Matěj Kramerius - založil nakladatelství Česká expedice - šíří české knihy (i když umělecky nehodnotné), vzorem spisovné češtiny byla podle Bohuslava Blabína barokní čeština
-    Gelasius Dobner, Josef Dobrovský - měli vědecký zájem o češtinu a historii, psali v cizím jazyku (Dobner latinsky, Dobrovský německy)
-    čeština se vědecky studuje na pražské univerzitě (byla německá)
-    počátkem 19. století z Německa proniká romantismus - idealizuje minulost, čeští vlastenci zkoušeli dokázat, že čeština je stejně hodnotná a starobylá jako němčina
-    Josef Jungmann - napsal 5dílný Německo-český slovník, chtěl ukázat, že máme stejně velkou slovní zásobu, některé tvary si teda vymýšlel
-    Václav Hanka - historik a pracovník Českého muzea, zřejmě padělal rukopisy (Královédvorský a Zelenohorský), celé 19. století se pak vedly spory o jejich pravosti

        ·    2. fáze národního obrození (počátek 19. století - konec 40. let 19. století)
-    objevuje se nacionalismus (ostatní národnosti méněcenné), zhoršeny česko-německé vztahy, Češi požadují zrovnoprávnění češtiny a němčiny na úřadech
-    část vlastenců hledá vzory v Rusech - představa o vzniku jednotného slovanského státu v čele s Ruskem - Ján Kollár, František Ladislav Čelakovský
-    roku 1830 Rusové tvrdě potlačili polské povstání = velký národ utlačuje menší → částečné upuštění od myšlenky slovanské jednoty, Karel Hynek Mácha podporoval Poláky
-    důraz na rozvoj vzdělání a kultury - roku 1818 založeno České muzeum v Praze (dnešní Národní muzeum) - středisko vědeckého historického bádání
-     František Palacký - působil v Českém muzeu, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě - faktograficky správné, ale výklad historických událostí ovládán romantismem (vyzdvižení husitské doby)
-    Matice česká - nakladatelství vědecké literatury, 1. samostatný český kulturní ústav
-    Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách - František Ladislav Rieger - Riegerův slovník naučný, Ing. Jan Perner - stavitel železnic, v této době vzniká české přírodovědné názvosloví, Jan Evangelista Purkyně - buněčná teorie
-    čeští vlastenci ovlivněni Bernardem Bolzanem - italský matematik a humanista
-    rozvoj seriózní české žurnalistiky - Karel Havlíček Borovský
-    v českém národním hnutí 2 proudy
    §    radikální demokraté - Emanuel Arnold, Karel Sabina, usilovali o zrušení poddanských povinností a oddělení Českého státu od Rakouska - nereálné
    §    liberálové - František Palacký, Karel Havlíček Borovský, vytvořili program spolupráce slovanských národů v habsburské monarchii = austroslavismus, chtějí Rakousko změnit na spolkový stát s rovnoprávnými národy
-    oba proudy spolupracují, i když se často politicky kritizují
-    projevuje se maďarské, chorvatské a polské národní obrození
Přidal: developer 22. 6. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 521
Zhlédnuto: 6602 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Vývoj sociálního myšleníSlovenské národní obrozeníDějepis