< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Mocenské soupeření mezi Anglií a FranciíČeský stát v 11. – 12. stoletíDějepis

Církev a papežství v raném středověku

29. května 2007
-    hlavní státotvornou ideologií tvořící státy evropských civilizací je křesťanství, po Evropě se šíří už v době římské říše - tam je jako státní náboženství
-    učení o trojím lidu
    o    poddaní - úkolem je zajistit prací obživu společnosti, právo na ochranu od šlechty
    o    šlechta - úkolem chránit poddané a církev, právo vybírat daně
    o    duchovenstvo - nejdemokratičtější složka společnosti, duchovním mohl být každý, úkolem starat se o spásu všech lidí, vzdělávat, podporovat nemajetné, starat se o nemocné, právo vybírat desátky (10 % výnosu nebo úrody)
-    v čele církve římský arcibiskup - papež, prvním byl apoštol Petr I., mimo Řím zastupován arcibiskupy, důležitý arcibiskup = kardinál, má právo volit papeže, řídí biskupy, biskupové řídí své diecéze
-    církev zakládala kláštery, v čele mužského opat, ženského abatyše, klášter je střediskem vzdělanosti
-    časem se zvětšují rozdíly mezi východořímskou a západořímskou církví - v Byzanci (východ) církev pod kontrolou císaře, ten vedením pověřuje patriarcha, spory mezi císaři a patriarchy o vedení, spory mezi patriarchy a papeži o důležitost
-    roku 1054 církev rozdělena na Západořímskou a Východořímskou, v Byzanci centrum v Konstantinopoli, církevním jazykem převážně řečtina
-    křesťanství často šířeno válkou, to je zneužíváno pro výboje
-    spor mezi císařem a papežem - boj o investituru, trval 50 let, roku 1122 podepsán wormský konkordát - kompromis, papež jmenuje církevní hodnostáře na návrh císaře
-    hlavním konkurentem křesťanství je islám, šíří se na Pyrenejském poloostrově (je tam říše Vizigótů), boje mezi křesťany a muslimy, významný bojovník Cid - zahájil reconquistu (znovu-pokřesťanštění)
-    na dobytých územích se křesťané usazují, nosí červené křížekřižáci
-    koncem 11. století ovládli Turci Palestinu, Turkové brání křesťanům v navštěvování posvátných míst, Turci ohrožují Byzanc, zastaveny námořní obchodní cesty s Asií, Byzanc žádá o pomoc
-    roku 1095 papež Urban II. vyhlásil 1. křížovou výpravu, bojovníkům slíbeno dobyté území → bojují šlechtici i sedláci
-    křižáci dobyli Palestinu, na dobytém území vznikají křižácké státy (např. Jeruzalém), staví pevnosti (např. Crac), z křižáckých výprav zbohatly Benátky a Janov (dopravovaly bojovníky), vznikají nové rytířské řády (např. Templáři)
-    za 200 let proběhlo 8 křížových výprav, účastníci si nepočínali vždy poctivě, účastníci 4. křížové výpravy vydrancovali Konstantinopol, celkově křížové výpravy neuspěly, křižáci jsou postupně vytlačováni z dobytých území
-    během křížových výprav se Evropané seznámili s novými technologiemi - výroba skla, cukru z cukrové třtiny, dováží zbraně, nové poznatky o řemeslech
Přidal: developer 17. 6. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 386
Zhlédnuto: 4766 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Mocenské soupeření mezi Anglií a FranciíČeský stát v 11. – 12. stoletíDějepis