< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Konec století v evropské literatuřeČeská moderna - 90. léta 19. stoletíLiteratura

Prokletí básníci

- termín „prokletí básníci“ použil poprvé v roce 1883 Paul Verlaine

o nazval tak útlou antalogii (výběr) vlastních veršů a veršů sobě blízkých básníků

o verše byly doprovázeny stručnými komentáři

- ve své době byli nepochopeni, neboť svou tvorbou a životním postojem pobuřovali měšťáckou morálku

- otevírali cestu nové poezii

CHARLES BAUDELAIRE

- vychází z romantismu

- nebyl zastáncem romantické vášně a sentimentality

- odpůrce zjednodušeného realistického pohledu na skutečnost

- do češtiny jeho verše poprvé přeložil Jaroslav Vrchlický

- vedl bohémský život v Paříži a zaujímá protiměšťácký postoj

- lyrická sbírka – Květy zla

o název je oxymóron

o krásu hledá v ošklivosti

o z mravních důvodů odsouzena k pokutě

o rozdělena do 5 oddílů – nejrozsáhlejší je 1. oddíl – Splín a ideál

§ obsahuje básně o poslání umění, o postavení umělce ve společnosti, jsou tu i verše inspirované ženami, které básník zbožňuje i proklíná, které jej přitahují ale zároveň i odpuzují

o chce objevit krásu v oblasti zla

o pokusil se najít krásu i uprostřed pařížské velkoměstské bídy – děsivé úrazy ubohých starců

o význačným rysem jeho poezie je vyjadřování

o báseň Zdechlina – silně naturalistická báseň, kontrast mezi životem a smrtí

o O, já tě zbožňuji – prvky naturalismu, uctívá krásu, lásku, láska přináší radost i zklamání

o Vztahy – psána formou sonetu (2 čtyřverší a 2 trojverší), vyjadřuje vztah člověka k přírodě, bohatá obrazotvornost, fantazie, přirovnání

PAUL VERLAINE

- hlavní představitel francouzského symbolismu

- vedl bohémský život

- toulal se Evropou spolu s Rimbaudem

- vytvořil programovou báseň Básnické umění – zformuloval principy symbolistické poezie

o obsahová neurčitost

o volný vztah ke skutečnosti

o obraz nemá přímo zachycovat realitu

o používá náznaku

o hudebnost verše

o představivost

o snaží se čtenáři vsugerovat pocit

- sbírka Saturské básně

o Podzimní listí

§ Přeložena mnoha básníky – Holán, Rubín, Seifert

§ Okamžité nálady

§ Volně řazené představy

§ Využívá symbolu a hudebnosti verše

- sbírka Moudrost

o vznikla částečně ve vězení

o obrací se ke katolictví

JEAN ARTHUR RIMBAUD

- označován jako geniální dítě a božský rošťák

- vytvořil dokonalé básnické dílo – 15-19 let

- nejprve uveřejňovány v časopisech

- soubor básní Iluminace vydal po jeho smrti Verlaine

- Opilý koráb

o založena na snu (sám moře neviděl), využívá fantazie, obrazotvornosti, věrohodný obraz bouřlivé plavby

o Metafory, které postupně přecházejí do symbolického vyjadřování

- Samohlásky

o Psána formou sonetu

o Zvuk každé samohlásky spojuje s barvou

- Spáč v úvalu

o Psána formou sonetu

o Obraz přírody a spícího vojáka

o V závěru se dozvídáme, že je voják mrtev

- jeho básnická tvorba patří k nejpozoruhodnějším v tomto období

STEPHAN MALLARMÉ

- málo přístupná symbolická poezie

- snaha vytvořit takové dílo, které by slučovalo hudbu, výtvarné umění a poezii

BELGIE

ÉMILE VERHAERE

- obraz průmyslového velkoměsta i venkova

- v jeho poezii najdeme symbolismus a civilismus

- civilismus – zobrazuje technické vymoženosti moderní doby – stroje, mrakodrapy, elektřinu, továrny

- sbírka Chapadlovitá města
Přidal: Werii 14. 6. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1536
Zhlédnuto: 15294 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Konec století v evropské literatuřeČeská moderna - 90. léta 19. stoletíLiteratura