< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Průmyslová revoluceČeské národní obrozeníDějepis

Vývoj sociálního myšlení

-     v 18. století dochází ke změnám ve výrobě

-     změna ve struktuře společnosti

-     prohlubují se majetkové rozdíly

-     osvícenci začínají mít obavy, že sociální nepokoje mohou oslabit stát

-     objevuje se řada názorů, jak problémy ve společnosti řešit

-     v 18. století v Anglii se objevují lóže svobodných zednářů

o   skupiny intelektuálů a aristokracie

o   dávají se do programu kulturní a sociální povznesení společnosti

o   struktura lóže je tajná

o   znají se mezi sebou, ale navenek o sobě jako o zednářích nemluví

-     konec 18. století – zednářské lóže vznikají i v českých zemích

o   hlavně v Praze

o   zřídili sirotčinec, ústav pro hluchoněmé, finančně podporovali univerzitní knihovnu

-     v zednářství existují dva směry

o   1. iluminátský směr

§     usilovali o mravní a rozumovou osvětu, propagovali výsledky moderní vědy

§     věnovali se charitativní činnosti

§     prosadili humanizaci trestního práva – např. bylo zakázáno mučení, byla zavedena občanská rovnost před zákonem (pro všechny vrstvy společnosti platí stejné zákony)

o   2. rosenkruciáni

§     znuděná šlechta nebo inteligence

§     záliba v okultních naukách (posmrtný život, vyvolávání duchů)

§     orientální náboženství

§     často podezřelí z trestné činnosti – záliba v satanismu

-     zednáři měli spory s oficiální státní moci

-     přelom 18. a 19. století se objevuje další myšlenkový proud

o   prohlubují se sociální rozpory (hlavně v Anglii)

o   spousta nezaměstnaných, živelné protesty

o   30. a 40. léta v Anglii vzniká chartistické hnutí – program Charta

-     chartisté – usilovali o zlepšení sociálních poměrů cestou parlamentních reforem

o   chtěli odhlasovat zákony, které by zlepšily společenské poměry

§     v parlamentě zasedali jen bohatí

§     chtěli prosadit všeobecné volební právo

§     odporovalo to představě politiky – ten, kdo je bohatý, je zodpovědný, schopný, může se zodpovědně rozhodnout a chudí by neměli hlasovat

§     boj za všeobecné volební právo je neúspěšný

o   usilovali o zkrácení pracovní doby – tehdy byla 12-16 hodin

o   usilovali o zlepšení nemocenské péče

-     50. léta 19. století – chartisté ustoupili od svých politických požadavků a orientují se na své hospodářské požadavky

-     praktičtí socialisté

o   1. polovina 19. století

o   chtěli prakticky realizovat své názory ve společnosti

o   chtěli odstranit společenskou nerovnost – nebylo to reálné

o   Francouz – Henri de Saint Simon – tvrdil, že výroba má být plánovaná a vlastníkem výrobních prostředků má být kolektiv – továrna by měla patřit lidem, kteří tam pracují

§     společnost by měla být zbavena příživníků – příživníky viděl jako podnikatele – vykořisťuje zaměstnance, nedá jim všechny peníze, které vydělají

§     inspiroval marxisty

o   Charles Fourier – byl pro zachování soukromého vlastnictví

§     chtěl, aby vznikla spotřební družstva s plánovanou výrobou

§     výsledek práce se má spravedlivě rozdělovat mezi podnikatele a dělníky

o   Robert Owen – bohatý anglický průmyslník, přestěhoval se do Spojených států a tam vybudoval vzornou dělnickou obec New Harmony

§     Zlepšil pracovní podmínky pro své zaměstnance – zkrátil pracovní dobu, zakázal dětskou práci, pro děti postavil školu, pro dělníky zřídil čítárnu, stavěl domy pro své zaměstnance, zavedl podporu pro nemocné a staré dělníky

§     1. moderní podnikatel – měl vyšší výrobní náklady, konkurence ho zlikvidovala – zkrachoval

§     jeho myšlenka se stala vzorem pro pozdější skandinávský model socialismu, který vzniká ve 20. století

-     praktiční socialisté neusilovali o revoluční změnu ve společnosti – kritizovali je později marxisté a jejich názory označili za utopické – "utopický socialismus"
Přidal: Werii 14. 6. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1514
Zhlédnuto: 3711 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Průmyslová revoluceČeské národní obrozeníDějepis